Planowanie i delegowanie zadańIdentyfikacja i inwentaryzacjaMonitoring zasobów i zleceńRaportowanie i analizaZarządzanie rozchodem paliwaObsługa E-TOLL

Zarządzanie rozchodem paliwa

 • Utrzymuj pełną kontrolę nad gospodarką paliwową w firmie od momentu dostawy do stacji wewnątrzzakładowej, aż po wykorzystanie paliwa przez środki transportu.
 • Przejdź na tryb samoobsługowy i nadawaj indywidualne uprawnienia do poboru paliwa i innych materiałów (AdBlue lub płyn do spryskiwaczy) poszczególnym pracownikom, pojazdom i maszynom. Jeśli zajdzie potrzeba możesz zdalnie zarządzać autoryzacją.
 • Sprawdzaj na bieżąco poziom zapełnienia magazynu lub skonfiguruj alarm automatyczny, który poinformuje Ciebie i/lub dostawcę o potrzebie uzupełnienia zapasów.
 • W przypadku zastosowania czujników przecieku, system automatycznie poinformuje o cieczy między płaszczami zbiornika.
 • Rejestruj dostawy w systemie z podaniem wielkości uzupełnienia warunkach referencyjnych przy 15 stopniach Celsjusza.
 • Korzystaj z możliwości otrzymywania online danych o dostawach i wydaniach.
 • Bilansuj okresowo magazyn, dzięki stałym pomiarom temperatury cieczy i dwóm wartościom wydania podczas raportowania rozchodu w temperaturze rzeczywistej oraz z poprawką temperaturową.
 • Korzystaj z funkcjonalności automatycznego raportu. Otrzymasz podsumowanie całego rozchodu z magazynu podzielonego pomiędzy pojazdy i pracowników, z informacją o średnim spalaniu i zgodności raportu z wprowadzonymi normami.
 • Stosując w raportowaniu ceny paliwa z poszczególnych dostaw do magazynu oraz dodając do środków transportu dane o zastosowanej stawce VAT przy księgowaniu, system ułatwi rozliczenie kosztów.
 • Jeśli korzystasz już w firmie z identyfikatorów 125 kHz Unique lub NFC, możesz użyć ich także do autoryzacji wydania przez System XTrack.
 • Możesz wzbogacić dane o wydaniach, stosując dodatkowo System Rejestracji Obrazu XTrack. (link)
 • Jeśli posiadasz już inne rozwiązania XTrack z zakresu monitorowania, systemem kontroli rozchodu możesz zarządzać używając tego samego oprogramowania XTrack. Także w tym przypadku dane są w pełni zintegrowane, np. informacje o wydaniu generowane w systemie zarządzania rozchodem widoczne będą w historii pojazdu lub maszyny.
 • Międzynarodowy zespół pracowników obsłuży system zarządzania we własnym języku.
 • Jeśli stosujesz w firmie wymóg tankowania do pełna, możesz wyłączyć pracownikom widoczność poziomu cieczy w całym magazynie czy poszczególnych połączonych zbiornikach. Możesz również wyłączyć widoczność wydanego paliwa oraz wartości licznika pokazującego łączną ilość cieczy wydanej od początku użytkowania systemu zarządzania XTrack. Dodatkowo system rejestruje informacje o zatrzymaniach i wznowieniach przepływu cieczy podczas wydania.
 • Dane o rozchodzie do zewnętrznych systemów informatycznych w firmie pobierzesz za pomocą API XTrack.
Jak to robimy?

Dokumentujemy całą ścieżkę obiegu paliwa

Zapewniamy samoobsługowość systemu

Obsługujemy sondy poziomu i temperatury cieczy

Na bieżąco przekazujemy do systemu rejestrowane przez terminal dane

Oferujemy dodatkowy, zintegrowany system rejestracji obrazu

Wskazówka!

Jeśli wdrażasz własną stację wewnątrzzakładową od podstaw, czyli zbiornik wraz z Terminalem Paliwowym XTrack, zapytaj o ofertę naszego generalnego dystrybutora, firmę Kingspan. Otrzymasz korzystną ofertę na zakup Terminala w komplecie ze zbiornikiem.

Nasze produkty
xtrack xt4smart
Aplikacja mobilna XTrack WorkMateWaga dynamiczna DigiSens EleiroSystem rejestracji obrazu XTrack Automatyczny system identyfikacji RFID LFXTrack WebXAutomatyczny system identyfikacji RFID UHF
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Przejdź do kontaktu

Zadzwoń

+48 58 558 46 55

Napisz do nas

info@xtrack.com