Tarcza antykryzysowa

Bezpiecznie i skutecznie realizuj swoje zadania #zostanwgrze

Kompleksowe rozwiązanie antykryzysowe XTrack

XTrack to zaawansowany system monitorowania pojazdów i maszyn, zarządzania zasobami, środkami trwałymi oraz wszechstronnej, elektronicznej dokumentacji prac terenowych.

Posiadamy autoryzowane serwisy w całej Polsce. Nawet przy obecnych ograniczeniach (np.: brak możliwości wynajmu noclegów na wyjazdach służbowych), jesteśmy w stanie realizować prace wdrożeniowe i serwisowe. Dbając o bezpieczeństwo naszych pracowników oraz klientów, staramy się stosować zaostrzone rygory organizacji i realizacji prac. Serwisy terenowe działają u klientów tylko w niezbędnych sytuacjach. Jednak klienci / rynek / biznes – nadal musi funkcjonować. Nikogo nie stać aby wyłączyć się z działalności gospodarczej na miesiące.

Z uwagi na obecną sytuację, przygotowaliśmy specjalną ofertę, która pozwoli każdemu przedsiębiorcy:

  • Poprawić bezpieczeństwo pracowników realizujących swoje zadania w terenie – przez narzędzia umożliwiające elektroniczną komunikację i dokumentację prac,
  • Wyeliminować komunikację z serwisami terenowymi tam, gdzie nie jest ona całkowicie niezbędna.
  • Zdalnie zarządzać zasobami i dokumentować elektronicznie ich użycie.

Aplikacja XTrack WorkMate – dokumentacja i komunikacja

Oprogramowanie na system Android przeznaczone do użytku na urządzeniach mobilnych klienta, bez konieczności instalacji jakichkolwiek elementów GPS w pojazdach.

Elastyczny mechanizm schematów interfejsu pozwala optymalnie odwzorować realizowane procesy i sprawnie je dokumentować, eliminując dokumentację papierową i jej bezpośrednie przekazywanie pomiędzy uczestnikami. Rozwiązanie ma zastosowanie przy dwukierunkowej komunikacji on-line biuro-pracownik, na bazie listy delegowanych zadań. Aplikacja wspiera pracownika  w  skutecznym dotarciu do celu,  minimalizując czas przebywania załóg w terenie. XTrack WorkMate, poza pracownikiem, pozwala monitorować obiekty bez modułów GPS i tworzyć historię operacji na nich wykonywanych (poprzez adnotację, skanowanie NFC i kodów kreskowych).

Planowanie zleceń
Rejestrator XT2

Monitoring GPS XT2+ do samodzielnej instalacji

Gama urządzeń przeznaczonych do instalacji w pojeździe, realizująca zadania od podstawowej rejestracji GPS, przez odczyt parametrów eksploatacyjnych pojazdu z szyny CAN, po monitorowanie parametrów pracy pojazdów specjalistycznych – podłączenie sygnałów z zabudowy lub zastosowanie dedykowanych czujników.

Najprostszą metodą wyposażenia pojazdu w GPS, poza zastosowaniem aplikacji WorkMate, jest użycie modułu wpinanego w fabryczne złączne OBD. Kolejne dostępne urządzenie, to moduł instalowany pod maską pojazdu, z podłączeniem zasilania od klem akumulatora. Klient może  skorzystać także z modułów instalowanych w kabinie, również wykonując instalację samodzielnie, zlecając ich wdrożenie serwisowi samochodowemu lub korzystając z naszych zasobów kadrowych w terenie.

Samoobsługowy terminal wydawczy XT4

System zarządzania rozchodem ON, AdBlue lub innych czynników, przeznaczony do pracy na wewnątrzzakładowych zbiornikach klienta. Autoryzacja wydań odbywa się za pomocą kart RFID, bez konieczności wpisywania PIN i kontaktu z fizyczną klawiaturą. Poziom zapełnienia, pod kątem zarządzania dostawami, dostępny jest on-line. Podobnie zestawienia wydań – obecność przy zbiorniku nie jest konieczna, by odczytać dane. Zmiany w listach autoryzowanych identyfikatorów RFID dokonywane są również zdalnie.

Terminal współpracuje w sposób zintegrowany z modułem rejestracji obrazu RZX – taka konfiguracja pozwala automatycznie dołączać i przesyłać on-line, fotografie do zdarzeń rejestrowanych przez Terminal XT4. 

Autoryzacja uankowań
Rejestracja wideo

RZX – pokładowy system rejestracji obrazu

Moduł automatycznie dokumentujący pracę poprzez rejestrację materiału wideo i przesył on-line z wykorzystaniem technologii LTE.

RZX obsługuje do 4 kamer cyfrowych i w takiej konfiguracji pozwala tworzyć nagrania pełnego otoczenia pojazdu, ze znacząco lepszym zasięgiem obrazu, niż w przypadku technologii, tzw. „widoku z lotu ptaka”. Poza typową analizą dotyczącą realizacji kontraktów, klient może kontrolować, czy pracownicy stosują się do zasad BHP oraz wytycznych wynikających z zagrożeń epidemiologicznych, jak również, czy zachowania obsługiwanych klientów, nie zagrażają pracownikom.

Moduł RZX może pracować jako rozwiązanie autonomiczne lub w sposób zintegrowany, z innymi rozwiązaniami XTrack. Oprogramowanie WebX pozwala na analizę obrazu zarówno w formie nagrań, jak i klatek grupowanych po lokalizacji i czasie.

W czasie pełnym ograniczeń koszystaj z nieograniczonych możliwości

Każde z prezentowanych w ofercie rozwiązań może pracować, jako autonomiczne narzędzie bez pozostałych elementów, a zakres wdrożenia może zostać dostosowany do aktualnych potrzeb. Natomiast mechanizmy platformy do dokumentowania XTrack XT4, realizują zaawansowane założenia pojęcia IoT („internetu rzeczy”) oraz obiektu uogólnionego. Daje to unikalne możliwości pod kątem przepływów rejestrowanych przez nas danych, a dla klienta, mimo ich wielu źródeł, podejście takie oznacza wygodną i sktuteczną analizę, zarówno od strony pierwotnego źródła informacji, jak i w sposób zagregowany, w jednym uogólnionym obiekcie reprezentującym zasób firmy.

Zagadnienie w ujęciu praktycznym wyjaśnia poniższy graf dla następującego przypadku użycia: • przedsiębiorstwo wykonuje prace w terenie z użyciem pojazdu specjalistycznego, z GPS XT2+ oraz modułem RZX • pracownik posiada urządzenie mobilne z aplikacją WorkMate ze zleceniami do wykonania od biura • pojazd tankowany jest ze zbiornika posiadającego Terminal wydawczy XT4.

  • WorkMate

• zalogowany pracownik • użytkowany pojazd • rejestracja trasy przejazdu, postojów • lista zadań do wykonania z parametrami realizacji i załącznikami • potwierdzenia wykonań – zdjęcia dokumentów, przedmiotów realizacji, notatki i podpisy • skanowanie identyfikatorów obiektów będących przedmiotem realizacjii oraz aktualizacja ich lokalizacji i historii operacji • ewidencja kosztów (faktury zakupu, zużycie materiałów)

  • GPS XT2+

• rejestracja trasy przejazdu, postojów • dane eksploatacyjne z szyny CAN (m. in: poziom i zużycie paliwa, przebieg z zegarów, obroty silnika, naciski na osie) • ocena stylu jazdy pracownika • informacje z czujników pracy zabudowy

  • Terminal Wydawczy XT4

• rejestracja ilości i daty wydanego paliwa/AdBlue z automatycznym przypisaniem do pracownika oraz pojazdu, na podstawie autoryzacji kart RFID

  • RZX

• praca i przesył on-line w trybie rejestracji wideo lub dołączanie klatek z kamer z czasu wystąpienia zdarzeń specjalnych, np. związanych z jazdą zadziałaniem elementów zabudowy pojazdu

Analiza danych XTrack

Szczegóły  oferty #zostanwgrze

Skontaktuj się z nami, byśmy mogli poznać potrzeby Twojego Przedsiębiorstwa i zaproponować optymalny dobór rozwiązań, zakres i okres współpracy.

Jeśli z uwagi na wewnętrzne procedury obowiązujące w Twojej Firmie, w czasie epidemii, nie jest możliwa nasza praca w Twojej lokalizacji, wybierz rozwiązania nie wymagające kontaktu: GPS XT2+ oraz WorkMate. Wdrożenia i szkoleń dokonamy zdalnie.

Po zakończeniu „kryzysu epidemiologicznego”, jeśli  zdecydujesz się w ciągu 3 miesięcy na upgrade do bardziej zaawansowanych konfiguracji z naszego portfolio, wymagających montażu na miejscu, to PPU Omega Sp. z o. o. odkupi zainstalowane w ramach „tarczy” urządzenia za cenę sprzedaży i nie będzie pobierać za nie opłat abonamentowych za kolejne miesiące. Dotyczy WorkMate oraz GPS XT2+.

NASI KLIENCI

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt