System XTrack rejestruje dane pozyskane z wag zamontowanych na pojazdach specjalistycznych.

Dane mogą być pobierane z takich urządzeń jak:

  • wagi podwoziowe montowane na ramie pojazdu,
  • wagi dynamiczne i statyczne do pojazdów komunalnych

Wagi podwoziowe umożliwiają ważenie kontenerów (np. KP7) lub masy odpadów odbieranych pojazdami skrzyniowymi z mechanizmem HDS czy też pomiar masy kruszyw, pasz itp. zachowując dokładność do 10 kg. Ważenie odbywa się załadowaniu kontenera bądź ładunku na ramę pojazdu.

Wagi do pojazdów komunalnych pozwalają na dokładne ważenie masy odebranych odpadów. W przypadku montowanych na zasypie wag dynamicznych proces ważenia odbywa się w trakcie załadunku bez konieczności jego zwalania, czy też przerywania, co znacznie przyśpiesza obsługę. Wagi dynamiczne dokonują pomiaru w momencie załadunku i cechują się duża dokładnością pomiarów – przy standardowej prędkości pracy wrzutnika – dla małych pojemników wynosi ona 2 kg, a dla dużych 5 kg.

Zastosowanie systemów wagowych pozwoli Ci na precyzyjny pomiar ładunku i ewentualne wykrycie dodatkowych, niezakontraktowanych zdarzeń czy przeciążeń. Pomoże również optymalnie wykorzystać posiadany sprzęt – dostosujesz wybór pojazdu do ładunków odbieranych w danym rejonie.

Wszystkie wagi oferowane przez XTrack spełniają wymogi niezbędne do przeprowadzenia procesu legalizacji. W przypadku zalegalizowania wagi pomiary z niej uzyskane mogą stanowić podstawę do rozliczania klientów z masy przekazanego ładunku, np. odpadów, surowców wtórnych, kruszyw itp. Jednocześnie masz możliwość kontrolowania i porównywania własnych pomiarów z pomiarami dokonanymi przez inne podmioty, z którymi współpracujesz np. przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów.

Dane pozyskane z wag zamontowanych na pojazdach przekazywane są wraz z dokładnymi informacjami o czasie ważenia i współrzędnymi geograficznymi do bazy danych. Dzięki bieżącemu przekazywaniu informacji wszystkie dane mogą niemalże natychmiast zostać przez Ciebie wyświetlone i przeanalizowane bezpośrednio w oprogramowaniu.

Doskonałym uzupełnieniem dla systemów wagowych i monitoringu GPS jest identyfikacja zasobów w terenie. Dzięki niej system po wykonaniu usługi automatycznie dokona powiązania danego klienta z masą przekazanego ładunku.

Ponadto w naszej ofercie znajdziesz także terminal nawigacyjny XTrack NAVI, którego zadaniem jest wspomaganie pracy kierowcy. Terminal wyświetla informacje dotyczące każdego zadania zaplanowanego na wyznaczonej trasie, pozwala przypisać klienta do każdej operacji ważenia czy wybrać statusy realizowanych zleceń.

Z naszym systemem rozliczenia są wyjątkowo łatwe. Wszystkie informacje pozyskane w procesie wykonywania zleceń przekazywane są na bieżąco do bazy danych systemu XTrack. Elastyczne narzędzia raportowania pozwalają dowolnie zestawić ze sobą pozyskane dane. W ten sposób możesz przykładowo sporządzić raport przeciążeń lub dokonać zestawienia masy odpadów u poszczególnych klientów w wybranym okresie czasu.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt