Aby ułatwić procesy planowania w systemie XTrack masz możliwość odwzorowania struktury organizacyjnej i operacyjnej. Pozwala to jak najlepiej dostosować system do charakterystyki Twojego przedsiębiorstwa.
Odwzorowanie struktury firmy ma postać wielopoziomowego drzewa katalogów i węzłów.
Poszczególne elementy drzewa mogą odnosić się do stref działalności Twojej firmy, jej oddziałów czy rodzajów ładunków i typów pojazdów jakimi dysponujesz. Przykładowo dla oddziału „Trójmiasto” możesz stworzyć grupy „dźwigi”, „auta”, „śmieciarki”, a w poszczególnych grupach przypisać pojazdy o konkretnych numerach rejestracyjnych. Dodatkowo system daje Ci możliwość wyznaczania na cyfrowej mapie poszczególnych rejonów działania Twojej firmy, co szerzej zostało opisane w sekcji Rejonizacja i obszary działań.
Każdy element możesz opisać szeregiem atrybutów pozwalających w pełni opisać własności danej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa. Pozwala to m.in. zautomatyzować procesy logistyczne tj. przydział zleceń do poszczególnych oddziałów, tras, pojazdów itp. Różnych parametrów opisujących elementy organizacyjne jest kilkadziesiąt, wśród nich m.in.:

  • punkt startowy/końcowy trasy,
  • godzinę wyjazdu/powrotu,
  • domyślnego kierowcę,
  • czas pracy (początek i koniec),
  • optymalne ilości odwiedzanych punktów,
  • czas trwania załadunku,
  • parametry pojazdu (ładowność, wysokość itp.),
  • rejon działania (jednostka administracyjna lub też indywidualnie wprowadzony obszar).

Wprowadzone dane o strukturze organizacyjnej logistyki mogą zostać zapisane w postaci wariantów konfiguracyjnych, tj. scenariuszy. Poszczególne scenariusze można dowolnie tworzyć, kopiować i modyfikować. Mogą różnić się one od siebie wieloma czynnikami, m.in. wielkością i rozmieszczeniem rejonów, ilością pojazdów pracujących na danej trasie danego dnia, przewożonymi grupami towarów itp. Zastosowanie poszczególnych wariantów na danych o zadaniach tworzą scenariusze – każdy opisuje koszty i czas realizacji, wymagane zasoby i wiele innych parametrów „rozwiązania problemu logistycznego”.
Scenariusze możesz dowolnie testować poprzez symulację działania poszczególnych wariantów drzewa konfiguracyjnego bez konieczności wcielania ich w życie. Analizując w ten sposób otrzymane informacje łatwo wybierzesz najbardziej optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy i założonych celów. Równie prosto zaplanujesz „trasówki” dla zadań cyklicznych.
Ponadto symulując w systemie prawdziwe procesy w przypadku ewentualnych problemów będziesz mieć możliwość szybkiego dostosowania Twojej firmy do zmieniających się warunków. Przykładowo, gdy jedno z Twoich aut ulegnie awarii – wcielisz w życie odpowiedni z zaplanowanych wcześniej wariantów. Pozwoli to zredukować koszty i niepotrzebne przestoje przy ewentualnych sytuacjach kryzysowych.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt