Celem łatwiejszego zarządzania logistyką i dystrybucją w systemie XTrack stworzyliśmy możliwość rysowania i dodawania podziału mapy na rejony. Tego typu obszary możesz w prosty sposób skonfigurować w systemie zaznaczając kolejne punkty, które system samodzielnie połączy liniami. Wprowadzone kształty mają swoją wizualizację geograficzną jako kolejne warstwy. Każdy z wprowadzonych rejonów może mieć przypisany inny kolor, co pozwala szybko je od siebie odróżnić.
Podział na rejony zależny jest od modelu działalności Twojej firmy. Dostępną mapę cyfrową możesz podzielić przykładowo na obszary zależnie od wymagań technicznych, rodzaju wykonywanych zadań, lokalizacji oddziałów, miejsca zamieszkania Twoich pracowników, ilości klientów, obrotów jakie są osiągane w poszczególnych regionach, siły nabywczej mieszkańców lub innych kryteriów, które są ważne z Twojego punktu widzenia.
Wprowadzone rejony stanowią podstawę do automatycznego przydzielania zleceń do określonych zasobów. Dzięki odpowiedniej parametryzacji pojazdów i odtworzeniu struktury firmy zlecenia wprowadzone do systemu będą od razu rozdzielane przez system do odpowiednich załóg z uwzględnieniem rodzaju danego zlecenia i możliwości technicznych poszczególnych pojazdów i maszyn.
Przykładowo: zlecenie dowozu na budowę konkretnej ilości betonu może zostać automatycznie przekierowane do grupy betoniarki/ pompy betonu z najbliższej bazy/oddziału produkcyjnego, podczas gdy inne zlecenie, np. przewozu żwiru do grupy wywrotki. Następnie dyspozytorzy decydują zgodnie z bieżącą sytuacją i rozmieszczeniem floty w terenie, jakie konkretnie zlecenia przypiszą którym pojazdom biorąc też pod uwagę ich możliwości przewozowe/ładowność itp. System pozwala oczywiście wszystkie te zadania wykonywać i modyfikować ręcznie przez dyspozytorów jeśli wymaga tego sytuacja.
Zaletą rejonizacji jest również możliwość ograniczenia uprawnień dyspozytora i innych użytkowników do wyświetlania jedynie listy zleceń, które znajdują się w obszarze obsługiwanym przez dany oddział.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt