Moduł OptiTrax to niezastąpione narzędzie w procesie zarządzania operacyjnego flotą pojazdów i maszyn. Dzięki wykorzystaniu mapy do planowania zadań oraz możliwości parametryzacji elementów floty stanowi nieodzowne wsparcie pracy dyspozytora.
System XTrack bazuje na wyjątkowo dokładnych mapach cyfrowych, które zawierają takie informacje jak nośność i kierunkowość dróg, wysokość wiaduktów, ograniczenia drogowe czy aktualne utrudnienia w ruchu podawane przez GDDKiA. Dodatkowo możesz na nich dodawać własne warstwy mapowe oraz dzielić teren na rejony.
Funkcjonalności oprogramowania pozwolą Ci wyznaczyć dla każdego pojazdu trasę pomiędzy dowolną liczbą punktów na mapie, a zaawansowane algorytmy optymalizacyjne zmodyfikują ją pod kątem kolejności przejazdu i wykonania zleceń. Planowanie trasy następuje w oparciu o wszystkie dane o drogach dostępne w systemie i z uwzględnieniem takich uwarunkowań dodatkowych jak okna czasowe, termin realizacji oraz ładowność czy kubatura danego pojazdu/maszyny. Każdorazowo XTrack pozwala Ci na wyznaczenie trasy najkrótszej, najszybszej oraz najtańszej. Dodatkowo wraz z planowaniem trasy system określi również czas niezbędny do wykonania poszczególnych zdań, przez co dyspozytor może koordynować prace załóg w optymalny sposób, zwiększając tym samym efektywność floty a redukując czas i koszty dojazdu.
Zaplanowana trasa jest zapisywana w systemie i przekazywana do terminala pokładowego XTrack Navi znajdującego się w pojeździe. Każde auto posiada własne dane dostępowe do terminala przez co nie istnieje ryzyko pobrania trasy dla niewłaściwego pojazdu.

W przypadku pojawienia się nowego zlecenia Twój dyspozytor ma możliwości przeplanowania i zoptymalizowania trasy w trakcie dnia z uwzględnieniem aktualnej lokalizacji pojazdu oraz przekazania jej bezpośrednio na terminal pokładowy.
Z oprogramowaniem XTrack praca dyspozytora staje się znacznie łatwiejsza i efektywniejsza. Wszystkie dane o zleceniach, ładunkach i aktualnych lokalizacjach pojazdów wizualizowane są na cyfrowej mapie. Sposób wizualizacji poszczególnych obiektów (punktów odbiorów/dostaw oraz pojazdów) zależny jest od ich stanu, rodzaju ładunku, terminu wykonania itp.
Planowanie tras i związane z tym obliczenia odbywają się bezpośrednio w systemie. Zadania terenowe są tak optymalizowane, aby unikać dodatkowych niepotrzebnych kosztów i redukować ilość przebytych kilometrów. W dłuższej perspektywie czasu przekłada się to na realne oszczędności, lepsza eksploatacje aut oraz zredukowanie negatywnego oddziaływania spalin na środowisko.
Dzięki XTrack masz pewność, ze Twoje zasoby wykorzystane są optymalnie a zaplanowane trasy najlepsze z punktu widzenia charakterystyki Twojej działalności.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt