Planuj zdania i optymalizuj trasy – zwiększ efektywność pracy

Jeżeli jednym z elementów Twojej działalności jest zarządzanie flotą doskonale zdajesz sobie sprawę dlaczego warto planować. To kluczowy proces pozwalający Twojej firmie prawidłowo funkcjonować i realizować cele strategiczne. Z systemem XTrack możesz zaplanować trasy dla poszczególnych pojazdów oraz alternatywne scenariusze, które możesz wdrożyć, gdy zajdzie taka potrzeba (np. jedno z Twoich aut ulegnie awarii). Daje Ci to wymierne korzyści w postaci oszczędności wynikających ze skrócenia tras oraz bardziej efektywnego wykorzystania floty i czasu pracy pracowników.
Dzięki możliwości porównania w systemie swojego planu z faktyczną realizacją zleceń, łatwiej będzie Ci optymalizować trasy przejazdu. Odpowiednie algorytmy pomogą Ci w prosty sposób rozdzielać zadania i przypisywać je do poszczególnych pojazdów i maszyn.
Planowanie i optymalizacja jeszcze nigdy nie były tak proste.

Optymalizacja tras i planowanie tras, trasówki, wyznaczanie tras, planowanie zadań, oprogramowanie dyspozytorskie XTrack - ikona

Oprogramowanie dyspozytorskie OptiTrax

To część oprogramowania XTrack, która wspiera procesy planowania i optymalizacji zadań. Moduł ten, działa w oparciu o dokładne mapy cyfrowe i umożliwia naniesienie własnych warstw, obszarów jak również lokalizacji.
Wykorzystanie spersonalizowanych map pozwoli Ci efektywnie zarządzać zleceniami i zdaniami, wygodnie rozdzielać je pomiędzy poszczególne pojazdy i maszyny oraz optymalizować ich trasy przejazdów. Dzięki wykorzystaniu kontroli lokalizacji GPS oraz monitoringu pracy pojazdu (w tym także ładunku) możesz nadzorować proces realizacji poszczególnych zleceń i zweryfikować ich wykonanie. Posiadając wszystkie zebrane informacje w jednym systemie zyskujesz również możliwość dokonywania szybkich rozliczeń.
Zaletą modułu OptiTrax jest jego brak ograniczenia co do ilości użytkowników. Oznacza to, że w obrębie jednej firmy może jednocześnie korzystać z niego wielu dyspozytorów i spedytorów. W ten sposób każdy ma dostęp do najbardziej aktualnych danych.

Wprowadzenie informacji o pojazdach

System pozwala na wprowadzenie szczegółowych danych dotyczących poszczególnych pojazdów i maszyn. Do oprogramowania można dodać takie informacje jak typy ładunków przewożonych przez dane auto, rodzaj wykonywanych prac, dopuszczalny czas pracy kierowcy, koszt przejazdu, motogodziny/roboczogodziny itp. Informacje te są uwzględniane przez system w trakcie planowania i optymalizacji tras, aby zapobiegać przeciążeniom czy przekroczeniu czasu pracy.
Dane oraz parametry pracy maszyn i pojazdów mogą być także pobierane z zewnętrznych źródeł takich jak programy i moduły eksploatacyjne do zarządzania flotą.
Dodatkowo moduł eksploatacyjny umożliwia przechowywanie danych o kartach drogowych oraz przypomina o terminach wykonania przeglądów technicznych czy okresowych oraz okresie ważności ubezpieczenia. System może powiadomić Cię smsem lub e-mailem o zbliżającym się terminie któregoś z tych zdarzeń.

Odwzorowanie struktury organizacyjnej

Aby proces planowania był jak najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb w systemie XTrack możesz odtworzyć strukturę organizacyjną i operacyjną Twojej firmy. Poszczególne elementy struktury mogą odwzorowywać np. rodzaje ładunków, filie firmy czy typy aut/maszyn. Na podstawie wprowadzonych danych system automatycznie będzie przydzielał zadania do poszczególnych oddziałów, pojazdów czy załóg.
Odwzorowanie struktury pozwala zaprojektować wiele scenariuszy działań i testować je bez konieczności wcielania ich w życie. Przeprowadzając różnorodne symulacje i analizując w ten sposób pozyskane dane możesz wybrać najlepszy wariant działań i optymalną trasę przejazdu oraz przygotować się na ewentualne nieprzewidziane sytuacje takie jak awaria maszyny czy choroba pracownika.

Rejonizacja obszary działań

Dostępne w systemie XTrack mapy cyfrowe można podzielić dowolnie na rejony, co znacznie ułatwia zarządzanie logistyką i automatyzację zadań. Mogą to być obszary o dowolnym kształcie, kolorze i opisie dzięki czemu są później łatwo rozpoznawalne przez dyspozytora.
Obszary te mogą być wykorzystywane m.in. do:

  • grupowania obiektów w rejony,
  • wyliczania statystyk dla określonych obszarów,
  • automatyzacji przydziału zleceń do rejonów/baz/jednostek organizacyjnych,
  • nadawania uprawnień do widoczności obiektów/zasobów dla poszczególnych dyspozytorów czy użytkowników.

Planowanie i optymalizacja tras

Parametryzacja pojazdów, odwzorowanie charakterystyki przedsiębiorstwa oraz wyjątkowo dokładne cyfrowe mapy miast pozwalają wyznaczyć najlepszą trasę przejazdu dla każdego pojazdu. Algorytmy zawarte w module OptiTrax nie tylko pozwalają zaplanować najlepszą trasę, ale również zoptymalizować ją pod kątem kolejności realizacji zleceń z uwzględnieniem dodatkowych parametrów takich jak okna czasowe czy terminy realizacji. Dodatkowo możesz ustalić czy dana trasa ma być najkrótsza, najszybsza czy najtańsza. Wraz z informacjami o trasie, system przeliczy także czas niezbędny na wykonanie poszczególnych zdań.
Zaakceptowana przez dyspozytora trasówka wraz z listą zleceń przekazywana jest do terminali pokładowych Navi obsługiwanych przez kierowców poszczególnych pojazdów.  W przypadku pojawienia się nowego zlecenia, trasa może zostać zmodyfikowana i zaktualizowana podczas dnia pracy.

Planowanie tras cyklicznych

System XTrack pozwala zarówno planować jednorazowe trasy jak i tworzyć trasówki dla zadań cyklicznych.
Wszystkie cykle i ich parametry takie jak dzień czy godzina wykonania dostępne są dla dyspozytora wraz z listą zdań wszystkich załóg. Wizualizacja tych parametrów zależna jest od indywidualnych ustawień i charakterystyki danej branży. Na podstawie wprowadzonych danych obliczana jest najlepsza trasa dla danego cyklu a wraz nią czas realizacji i dystans. Dostarczenie dyspozytorowi wszystkich informacji znacznie ułatwia planowanie harmonogramów.

Weryfikacja tras i rozliczenie pracy załóg

Połączenie lokalizacji GPS z modułem optymalizacji i planowania tras pozwala automatycznie weryfikować status realizacji zleceń, bez konieczności żmudnego porównywania przebytej trasy z papierowymi notatkami. Ponadto dzięki XTrack Navi kierowca może wprowadzać do systemu notatki i zdjęcia, co dodatkowo usprawnia jego wzajemną komunikację z dyspozytorem.
Dostępne w systemie narzędzia raportowania pozwalają dowolnie zestawić ze sobą pozyskane dane dzięki czemu możesz otrzymać dokładną listę niewykonanych zadań, nieautoryzowanych zdarzeń czy opóźnień. Możesz także porównać trasę zaplanowaną z faktycznie przebytą i dowiedzieć się jakie były rozbieżności czasowe i kilometrowe.

Moduł Biura Obsługi Klienta (BOK)

System XTrack dzięki dedykowanemu modułowi wspiera także pracę pracowników biura obsługi klienta. Dzięki natychmiastowemu geokodowaniu adresów i prezentacji lokalizacji na mapie cyfrowej system umożliwia automatyczne i natychmiastowe przypisanie klientowi odpowiedniego rejonu, cennika oraz terminu wykonania usługi. Pozwoli Ci to obniżyć niezbędny poziom informacji posiadanych przez pracowników BOK, a tym samym zwiększy jakość pracy i efektywność całego przedsiębiorstwa.
Jeżeli natomiast Twoja firma prężnie funkcjonuje w internecie, system XTrack umożliwia także zastosowanie modułów „Internetowego biura obsługi klienta”, gdzie klient samodzielnie zamawia usługę a następnie ma możliwość jej śledzenia – od przyjęcia zlecenia poprzez przydział do konkretnej załogi / pojazdu, statusu realizacji, aż po rozliczenie usługi.

Integracja z systemami zewnętrznymi

Moduły logistyczno-dyspozytorskie systemu XTrack mogą zostać zintegrowane z dowolnym oprogramowaniem typu FK, ERP, billingowym, SFA (mobilny handlowiec) czy FFA (mobilny serwisant). Istnieje także możliwość wykorzystania funkcji integracyjnej WebService – XML. Współpracujemy z wiodącymi dostawcami systemów informatycznych, aby wspólnie móc zaoferować Klientom spójny i w pełni zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem.
Dzięki połączeniu Twojego systemu XTrack z pozostałym oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie automatyzujesz wymianę informacji. Dane o przyjętych zleceniach przesyłają się w sposób natychmiastowy z systemu ERP do modułu OptiTax, gdzie następuje optymalny przydział zadań do pojazdów/kierowców oraz weryfikacja wykonania zleceń na podstawie danych GPS. Następnie informacje o wykonaniu zadania przesyłane są do innych systemów, gdzie zostaną zaksięgowane (system kadrowo-płacowy) lub wykorzystane (system magazynowy).

Dzięki swojej elastyczności, doskonałej integracji ze wszystkimi rodzajami pojazdów i maszyn oraz ogromnym możliwościom rozbudowy o dodatkowe moduły system XTrack może zostać dopasowany do potrzeb każdego rodzaju floty. Znajdź swoją branżę, aby dobrać rozwiązania idealne dla Twojej firmy.

NASI KLIENCI

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt