Moduł XTrack GPS to nowoczesne narzędzie, które pozwala w czasie rzeczywistym monitorować i kontrolować pojazdy i maszyny w Twoim przedsiębiorstwie. Lokalizacja wszystkich elementów floty może zostać wyświetlona na jednej cyfrowej mapie, a jeżeli zajdzie taka potrzeba możesz ograniczyć ten widok do konkretnej maszyny.

Za pomocą sygnału GPS odbiornik określa aktualną pozycję pojazdu. Na tej podstawie wyliczana jest również prędkość oraz czasy jazdy i postoju. Pozyskane dane są zapisywane w pamięci rejestratora XTrack i przesyłane na bieżąco za pośrednictwem sieci GSM (GPRS) do serwera, gdzie są gromadzone i przetwarzane. Dzięki temu nie tylko możesz wyświetlić wszystkie aktualne informacje o wybranym pojeździe i na bieżąco koordynować jego pracę, ale również przeglądać dane archiwalne i dokonywać krótko- oraz długoterminowych analiz.

Wszystkie pozyskane przez XTrack GPS dane dostępne są po zalogowaniu do systemu. Widoczność poszczególnych elementów zależna jest od uprawnień nadanych danemu użytkownikowi. Dla zapewnienia maksymalnej wygody zebrane informacje prezentowane są w formie tabelarycznej oraz wizualnie na cyfrowej mapie. W ten sposób zyskujesz pełen obraz jak pracuje Twoja flota. Dodatkowo dzięki monitoringowi GPS oraz rejestracji czasów jazdy i postojów w prosty sposób możesz weryfikować poprawność danych naniesionych na kartach drogowych.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt