Oprogramowanie XTrack zawiera również moduł zaawansowanego zarządzania lokalizacjami, który pozwoli Ci zidentyfikować i zinwentaryzować wszystkie punkty związane z działalnością Twojego przedsiębiorstwa.

Pozwala on zarówno na ręczne wprowadzanie poszczególnych lokalizacji, jak i ich import z plików zewnętrznych. Jeżeli w innym systemie, np. ERP, FK (takich jak CDN Optima, Symfonia Forte itp.) posiadasz bazę lokalizacji obiektów czy klientów możesz zaimportować ją do swojego systemu XTrack z plików MS Excel, MS Access, baz tekstowych oraz przez sterowniki ODBC.

Lista importowanych przez Ciebie lokalizacji, może przykładowo zawierać dane: dostawców, odbiorców, magazynów, klientów, obiektów (np.: pojemników, zbiorników, kabin WC), miejsc gdzie kierowcy nie powinni się pojawić, tj. lokalizację podmiotów konkurencyjnych, itp. Tak pobrane do systemu informacje można również modyfikować i korygować.

Istnieje  również możliwość tworzenia lokalizacji z detali zdarzeń archiwalnych GPS np. gdy chcemy oznaczyć punkt jako lokalizację własną w terenie, bez jakiegokolwiek adresu. Wtedy w miejscu wystąpienia punktu jazdy, postoju lub pracy czujnika można utworzyć lokalizację własną.

Po imporcie wszystkie znajdujące się w bazie obiekty zostaną w przejrzysty sposób przedstawione na mapie. Możesz wizualizować położenie wprowadzonych w swoich bazach adresów i współrzędnych. Ponadto wybrana przez Ciebie lokalizacja, w tym aktualna pozycja pojazdu, może zostać także udostępniona na mapach zewnętrznych, takich jak Google Maps, gdzie dla lepszej orientacji możesz dodatkowo wykorzystać opcje Street View, bądź widoku satelitarnego.

System XTrack umożliwia również automatyczne degeokodowanie, tj. określanie adresu na podstawie posiadanych współrzędnych geograficznych, co szczególne przydatne jest przy określaniu lokalizacji na podstawie GPS.

Aby zarządzanie wprowadzonymi danymi i ich odczyt były dla Ciebie jak najwygodniejsze, każdą lokalizację możesz oznaczyć wybraną przez siebie ikoną i kolorem – w zależności od kategorii, którą jej nadasz. Wprowadzone lokalizacje można również łączyć w grupy, np.: klienci, RIPOK, operatorzy, dostawcy, odbiorca biznesowy czy prywatny. W razie potrzeby możesz wyświetlić na mapie tylko tą grupę, która w danym momencie Cię interesuje.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt