Klienci samodzielnie składający zamówienia na dostawy paliwa bardzo często robią to w ostatniej chwili, oczekując natychmiastowego dotankowania zbiornika. Utrudnia to planowanie tras dla taboru cystern i prowadzi do nieefektywnego wykorzystania zasobów dostawcy (pojazdów / pracowników), a w konsekwencji wywołuje wzrost kosztów dystrybucji paliw do odbiorców.

Dzięki rozwiązaniom XTrack, takim jak terminal wydawczy czy TankMonitor, możesz na bieżąco monitorować stan zapełnienia obsługiwanych przez Ciebie zbiorników i optymalnie planować harmonogramy. Dysponując tym samym zespołem ludzi i pojazdów obsłużysz jeszcze większą liczbę klientów i obniżysz koszty logistyki.

Schemat kontroli dostaw paliwa

Schemat przedstawiający działanie systemu kontroli paliwa dla firm /przedsiębiorstw

XTrack pozwala na bieżąco wizualizować na cyfrowej mapie rozmieszczenie poszczególnych zbiorników wraz z graficzną informacją o aktualnym poziomie cieczy. Sposób prezentacji zbiorników zależny jest od stanu paliwa, jego rodzaju czy dopuszczalnych godzin dostaw. W oprogramowaniu dostępna jest również pełna lista zbiorników. Zawiera takie informacje jak nazwa i id zbiornika, jego pojemność, bieżąca pozycja geograficzna, poziom paliwa w zbiorniku oraz czas ostatniej aktualizacji danych:

Wizualizacja rozmieszczenia oraz zapełniania poszczególnych zbiorników paliwowych na cyfrowej mapie

W przypadku zbyt niskiego poziomu paliwa w którejś z lokalizacji system automatycznie poinformuje Cię o tym fakcie smsem i e-mailem.  W ten sposób na bieżąco możesz śledzić poziom paliwa u swoich klientów i odpowiednio wcześniej zaplanować harmonogram dostaw. Podobne powiadomienia możesz otrzymywać, np. gdy zbiornik zmieni swoją lokalizację lub gdy terminal go obsługujący zostanie odłączony.

Każdy pracownik dokonujący uzupełnienia poziomu cieczy powinien dokonać autoryzacji przy pomocy karty lub breloka z kodem RFID. Pozwala to na łatwe prowadzenie ewidencji tankowań oraz wychwycenie niepożądanych zachowań i jednoznaczną identyfikację osoby za nie odpowiedzialnej.

Dodatkowo system ułatwia również wykrycie wszelkich nadużyć dokonywanych przez klienta takich jak podmiana paliwa czy też naruszenie umowy na wyłączność w zakresie dostarczania paliwa. Za pośrednictwem terminala wydawczego możesz także zdalnie zablokować pompę paliwową, np. gdy klient nie dotrzymuje zobowiązań finansowych.

Dzięki rozbudowanej bazie w oprogramowaniu dostępne są zarówno bieżące dane jak i archiwalne. Można je wizualizować na mapach, wykresach bądź zestawiać w tabelach. Przykładowo możliwe jest stworzenie wykresu przedstawiającego zmiany poziomu paliwa w wybranym zbiorniku dla wybranego okresu czasu.

Rozbudowany moduł raportów pozwala np. na prześledzenie wielkości dostaw w wybranym okresie i prognozowanie przyszłych zleceń bądź wykrycie nadużyć ze strony pracowników. Jest również nieocenionym ułatwieniem w procesie rozliczeń i inwentaryzacji paliwa. System stwarza bowiem praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia zestawień ze wszystkich danych zebranych w bazie danych.  Każde z nich można zapisać w popularnych formatach takich jak MS Excel czy PDF.

Aby korzystanie z systemu XTrack było dla Ciebie jak najwygodniejsze informacje dotyczące aktualnego i archiwalnego zapełniania Twoich zbiorników możesz wyświetlać:

  • bezpośrednio z komputera – dzięki aplikacji desktopowej XTrack Analizer,
  • z dowolnej przeglądarki – dzięki aplikacji webowej WebX,
  • z dowolnego urządzenia mobilnego z systemem Android – dzięki aplikacji mobilnej XTrack LevelApp.

Pozostałe rozwiązania XTrack stanowią doskonałe uzupełnienie naszej oferty skierowanej do dystrybutorów paliw.

Narzędzia monitoringu i optymalizacji dadzą Ci pełną informację dotyczącą statusu realizacji poszczególnych zleceń, sposobu eksploatacji poszczególnych pojazdów, czy też bieżącej i archiwalnej lokalizacji Twoich aut z oznaczeniem, gdzie dokonywane były postoje, czy uruchamiana była pompa. Nie tylko sprawisz, że kierowcy będą się poruszać najlepszą z punktu widzenia ekonomicznego trasą, ale również wyeliminujesz nadużycia.

Dynamiczne zarządzanie zleceniami i algorytmy optymalizacji uwzględniające okna czasowe pozwalają  dyspozytorom koordynować działania załóg w optymalny sposób, ograniczając czas i koszt dojazdu oraz zwiększając ich efektywność.

Wymianę informacji z poszczególnymi pojazdami ułatwia XTrack NAVI umożliwiająca elektroniczną komunikację pomiędzy dyspozytorem a poszczególnymi kierowcami. Urządzenie wyświetla trasę przejazdu, kolejne zlecenia i pozwala oznaczyć wykonanie bądź nie wykonanie zlecenia wraz z załączeniem notatki i dokumentacji zdjęciowej.

Dzięki kompleksowości systemu XTrack będziesz mieć możliwość dokumentacji całego procesu realizacji zlecenia – od powstania zamówienia, przez przydział i optymalizację trasy, aż po weryfikację i rozliczenie dostawy paliwa.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt