Kierowca rozpoczynając dzień pracy loguje się unikalnym loginem i hasłem do terminala pokładowego XTrack Navi. Zaraz po zalogowaniu pobiera trasę oraz listę zleceń obowiązującą dla danego pojazdu. Fakt pobrania trasy na urządzenie rejestrowany jest natychmiast w systemie dyspozytora.

Dzięki wykorzystaniu współrzędnych geograficznych, urządzenie nawiguje kierowcę po wyznaczonej przez dyspozytora trasie, dokładnie na miejsce wykonania danego zadania. Jeżeli zlecenie wykonywane jest w szczególnym miejscu może być także opatrzone dodatkową notatką oraz zdjęciem. Jest to ogromna zaleta szczególnie na dużych przestrzeniach, gdzie odnalezienie właściwego obiektu może zajmować dodatkowy czas.

Jeżeli obiekt, którego dotyczy zlecenie został wcześniej zinwentaryzowany i posiada przypisany transponder RFID, kierowca przy pomocy mobilnego czytnika odczytuje kod obiektu. Gdy kierowca wykona zadanie, z listy dostępnych na terminalu zleceń wybiera to, które było realizowane i umieszcza czytnik RFID w stacji dokującej. Numer RFID zostaje automatycznie pobrany do terminala XTrack Navi i przypisany do danego zlecenia. Jeżeli dany pojazd jest wyposażony dodatkowo w system wagowy wówczas do realizowanego zadania zostanie również automatycznie przypisana masa pobranego ładunku.

Wraz z oznaczeniem statusu zlecenia kierowca może załączyć odpowiednią notatkę oraz dokumentację zdjęciową. Jest to szczególnie przydatne w przypadkach, gdy zlecenie nie może zostać zrealizowane z przyczyn niezależnych od pracownika, np. gdy nie ma dostępu do obiektu.

Informacje wprowadzone przez kierowcę są przekazywane do bazy danych dzięki czemu dyspozytor na bieżąco może kontrolować wykonanie poszczególnych zadań i reagować na ewentualne sytuacje wymagające uwagi. Dzięki monitoringowi GPS może również śledzić aktualną pozycję pojazdu na mapie i ewentualnie zlecić dodatkowe prace bądź, jeżeli jest taka konieczność, zmienić trasę przejazdu.

Dzięki zastosowaniu elektronicznej komunikacji XTrack, wymiana informacji pomiędzy dyspozytorem a kierowcami staje się wyjątkowo prosta i precyzyjna. Wyeliminowane zostają dodatkowe kanały przekazywania zleceń, co znacznie skraca czas realizacji. Dyspozytor nie musi czekać na zakończenie trasy pojazdu, aby dowiedzieć się czy wszystkie zadania zostały wykonane, gdyż system automatycznie przekazuje wszystkie statusy do bazy danych. Ponadto jako opcja dodatkowa występuje moduł komunikacji głosowej do XTrack Navi. Kierowca otrzymuje wtedy urządzenie z mikrofonem i głośnikiem oraz możliwością wybierania połączeń głosowych.

Terminal XTrack Navi świetnie sprawdza się przy każdego rodzaju zadaniach niezależnie od tego czy jest to serwis wod-kan, podstawienie kontenera, odbiór kabiny WC czy paczki przez kuriera.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt