POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI XTRACK PERSONAL TRACKER

 

PPU Omega spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku (dalej zwana Omega), producent aplikacji mobilnej XTRACK Personal Tracker (dalej zwanej Aplikacja XPT) do kwestii przetwarzanych danych podchodzi ze szczególną starannością. W celu przekazania użytkownikom pełnej informacji z tym związanej przekazujemy Państwu niniejszy dokument, który ma służyć wyjaśnieniu w jaki sposób aplikacja XPT zbiera, wykorzystuje i udostępnia dane. Aplikacja XPT jest aplikacją przeznaczoną do użytkowania na telefonach komórkowych i służy do monitorowania położenia, prędkości i dodatkowych parametrów przekazywanych z urządzenia użytkownika. Dodatkowo pozwala dodać notatkę tekstową z załącznikiem lub zdjęciem. Aplikacja XPT współdziała z Oprogramowaniem XTrack, które może być zainstalowane w infrastrukturze użytkownika docelowego, na której znajdują się pozyskane dane lub w infrastrukturze Omega. Możliwość korzystania z Aplikacji XPT udostępniana jest jedynie użytkownikom wskazanym przez Klienta docelowego korzystającego z Oprogramowania XTrack, na podstawie umowy zawartej z Omega.

Poprzez zainstalowanie Aplikacji XPT potwierdzają Państwo zaznajomienie się z niniejszym dokumentem i akceptację jego postanowień. Zastrzegamy, że niniejszym dokument może podlegać modyfikacjom pod kątem dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych, czy kwestii związanych z technicznymi aspektami działania Aplikacji XPT, które mogą być powiązane z rozbudową funkcjonalności Aplikacji XPT.

Na urządzeniu mobilnym przechowywane są:

  • 1) dane potrzebne do uwierzytelnienia użytkownika, nadawane;
  • 2) zarejestrowane dane śladu GPS oraz zdarzeń (np. notatki)
  • 3) wykonane zdjęcia do notatek;

Informacje o marce, modelu i identyfikatorze sprzętowym urządzenia mobilnego są wysyłane w procesie rejestracji urządzenia do infrastruktury, na której znajduje się Oprogramowanie XTrack oraz są wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania aplikacji i urządzenia mobilnego.

W zależności od urządzenia mobilnego, aplikacja może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

  • 1) informacji o położeniu;
  • 2) aparatu fotograficznego na potrzeby dodania zdjęć do notatek, skanowania kodu QR;.
  • 3) pamięci (na potrzeby zapisania danych w lokalnej bazie danych);
  • 4) informacje o telefonie – identyfikator telefonu;

Anonimowe dane dotyczące aktywności użytkowników w aplikacji XPT mogą być przetwarzane przez Omega w celach statystycznych. Kwestie związane z przetwarzane danych są każdorazowo uregulowane w umowie z Użytkownikiem docelowym, w tym kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z PPU Omega na adres mailowy info@xtrack.com

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt