POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES

PPU OMEGA SPÓŁKI Z O.O. (DALEJ ZWANA OMEGA)

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem www: https://xtrack.com (dalej: Serwis) jest PPU Omega sp. z o.o. (dalej: Omega lub „My”), NIP 5840358083. 

Omega w zależności od usług czy funkcjonalności, z których każdorazowo Użytkownik strony będzie chciał skorzystać, będzie potrzebować różnych danych, które obejmują następujące informacje: 

 • dane kontaktowe (adres email.); 
 • dane dotyczące połączenia i dotyczące przeglądania stron internetowych; 
 • dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika na podstawie analizy plików cookies. 

I. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJA O PODSTAWIE PRAWNEJ I CZASIE PRZETWARZANIA. 

W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych usług, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach: 

 1. DANE ANALITYCZNO-STATYSTYCZNE

Będziemy przetwarzać dane użytkownika dotyczące przeglądania stron internetowych, w celach analitycznych i statystycznych. Pozwoli to nam  zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu a to jest podstawą w pracy nad jego ulepszeniem: poprawą czytelności i ułatwieniami w nawigacji. Ponadto, za zgodą użytkowników, będziemy przekazywali partnerom dane analityczne zebrane przez pliki cookies. Szczegółowy opis rodzajów cookies, które instalujemy na urządzeniu użytkownika znajduje się poniżej – tj. w części: Polityka Cookies. 

PODSTAWA PRAWNA 

 • Prawnie uzasadniony interes administratora 
 • Zgoda wydana przez użytkownika na instalacje plików cookies. 

CZAS PRZETWARZANIA 

Dane użytkownika są przetwarzane przez czas zależny od ważności konkretnego pliku cookies, nie dłużej jednak niż do czasu ich usunięcia z urządzenia, z którego użytkownik korzysta. 

  2. LOGOWANIE DO SYSTEMU XSS

Będziemy przetwarzać adres e-mail użytkownika w celu umożliwienia logowania się do systemu zgłoszeniowego XSS, udostępnionego na podstawie zawartej umowy z Klientem – funkcjonującego w ramach witryny https://xtrack.com  

PODSTAWA PRAWNA 

 • Realizacja postanowień umowy (w zakresie udostępnienia systemu oraz komunikacji z użytkownikiem) 
 • Prawnie uzasadniony interes administratora (w zakresie archiwizacji zgłoszeń w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami) 

CZAS PRZETWARZANIA 

Dane użytkownika będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy, aż do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z tytułu nieprawidłowej realizacji umowy. 

II. UDOSTĘPNIANIE DANYCH STRONOM TRZECIM
Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, udostępnimy dane osobowe użytkownika podmiotom oraz osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy: 

 • dostawcom usług technologicznych, 
 • operatorom platform społecznościowych, o ile użytkownik skorzystał z linków prowadzących na bezpośrednio na nasze strony w tych serwisach, 

Niektóre plików cookies są dostarczane przez naszych partnerów – podmioty zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych (USA).  Takie pliki cookies są instalowane wyłącznie po uzyskaniu zgody użytkownika. Dostawcy tych plików są odrębnymi i niezależnymi od Omega administratorami danych. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Cookies – poniżej.  

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Jako Administrator informujemy, że użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres gdpr@xtrack.com i wskazując po prostu przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać. Jeżeli uznamy to za zasadne, do celów identyfikacji użytkownika możemy zażądać od niego przedstawienia dokumentu lub informacji potwierdzających tożsamość. 

Niezależnie od celu czy podstawy prawnej, w myśl której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, ma on prawo do: 

 • Zażądania od nas dostępu do danych, które posiadamy odnośnie jego osoby. Przypominamy, że jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu , ma również dostęp do tych informacji w zakładce dotyczącej jego danych osobowych. 
 • Zażądania od nas sprostowania danych, które już posiadamy. 
 • Zażądania od nas usunięcia swoich danych, w zakresie, w jakim nie będą już one potrzebne do celów, do których były przetwarzane. 
 • Zażądania od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, co w niektórych przypadkach oznacza, że użytkownik może zażądać od nas czasowego zawieszenia przetwarzania danych lub przechowania ich dłużej niż to potrzebne do chwili, aż będą mu ponownie potrzebne. 

Jeżeli użytkownik udzielił nam zgody do przetwarzania swoich danych do dowolnego celu, ma również prawo do wycofania w każdej chwili tej zgody 

Jeżeli podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda użytkownika, zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi powyżej, użytkownik posiada również prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych. Oznacza to, że użytkownik posiada prawo do otrzymania udostępnionych nam danych osobowych w usystematyzowanym formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego podmiotu, pod warunkiem, że jest to możliwe z punktu widzenia technicznego. 

Ponadto, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie, użytkownik posiada również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 

Informujemy również użytkowników o ich prawie do składania skarg przed organami nadzorczymi w odniesieniu do ochrony danych osobowych, a konkretnie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

IV. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Informacje zawarte w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem.. W przypadku wprowadzenia przez nas jakichkolwiek zmian, poinformujemy o tym użytkowników wysyłając wiadomość e-mail. W każdym przypadku, zalecamy użytkownikom czytać regularnie niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, na wypadek gdyby wprowadzone w niej zostały niewielkie zmiany lub jakiekolwiek interaktywne ulepszenie, wykorzystując fakt, że stanowi ona stałe źródło informacji dostępne na naszej stronie internetowej.

COOKIES

I. CZYM SĄ PLIKI „COOKIE” ? 

Pliki „cookie” stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu Omega. Pliki „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji.

W JAKIM CELU SERWIS INTERNETOWY KORZYSTA Z PLIKÓW „COOKIES” ? 

Pliki „cookie” używane w serwisie internetowym Omega  umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych informacji w serwisie i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika, a także badać preferencje użytkowników na stronie.  Omega stosuje pliki „cookie” w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania serwisu internetowego, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w serwisie. Pliki „cookie” pozwalają dodatkowo badać upodobania użytkowników. Omega nie wykorzystuje plików „cookie”, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, informacji e-mail czy telefonu. 

Cele wykorzystania plików „cookie” na stronach internetowych Omega: 

 1. dostosowanie zawartości serwisu internetowego  do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego, dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie internetowych; 
 2. mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics  – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies
   

II. JAKICH PLIKÓW „COOKIE” UŻYWA OMEGA ? 

Na stronach Omega mogą być używane następujące rodzaje plików „cookie”: 

 • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); 
 • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 
Nazwa (kategoria) Dostawca/lokalizacja  Cel  Okres przechowywania 
PHPSESSID (Niezbędny)  xtrack.com (PL)  Zachowuje aktualny stan sesji użytkownika   Czas trwania sesji 
pll_language (Funkcjonalne)  xtrack.com (PL)  Plik cookie służy do określenia języka używanego przez odwiedzającego stronę, a następnie ustawia ten sam na stronie internetowej (o ile to możliwe)  1 rok 
_ga (Analityka)  Google.com (USA)  Używane do śledzenia gości. Google Analytics identyfikuje użytkowników według unikalnego numeru, który nazywa „identyfikatorem klienta”.  2 lata 
_gat (Analityka)  Google.com (USA)  Służy do ograniczania liczby żądań  1 dzień 
_gid (Analityka)  Google.com (USA)  Ten plik cookie służy do przechowywania identyfikatora sesji i grupowania aktywności całej sesji dla każdego użytkownika  1 dzień 

III. CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z AKCEPTOWANIA PLIKÓW „COOKIE”? 

Każdy odwiedzający stronę xtrack.com  

Aby zablokować automatyczną obsługę plików „cookie” lub zmienić swoje wcześniejsze wybory należy wybrać w swojej przeglądarce internetowej opcję dotyczącą plików „cookie”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej, przy czym warto wiedzieć, że zablokowanie stosowania plików „cookie”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Omega a nawet spowodować, że będzie niemożliwe korzystanie z niej. 

Poniżej zamieszczamy linki do informacji dla najpopularniejszych przeglądarek: 

IV. DODATKOWE INFORMACJE DOT. PLIKÓW COOKIES 

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Jeśli chcesz wyłączyć przesyłanie informacji do tej usługi możesz skorzystać z bezpłatnego Dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez: 

– formularz kontaktowy na stronie WWW: https://xtrack.com/pl/kontakt/, 

– e-mailem pod adresem: gdpr@xtrack.com 

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt