HomePolityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies dla serwisu internetowego xtrack.com

ver. 2.0. z dnia 28.02.2023

W tym pełna klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych do celów marketingowych/kontaktu.

 

Szanując prawa i wolność osób, których dane przetwarzamy oraz spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

 

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest XTrack Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-363) przy ul. Piastowskiej 63a, NIP 5840358083 zwana dalej „Administratorem”.

 

Jak można skontaktować się z Administratorami w sprawach przetwarzania danych osobowych.

 

Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, który obsługuje Inspektor ochrony danych.  W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować z Administratorem:

 

 

W jakim celu, przez jaki czas i czyje dane osobowe przetwarza Administrator.

 

Cel

Czyje dane przetwarzamy W TYM CELU

Podstawa prawna

Czas przetwarzania

Udzielenie odpowiedzi na zapytanie przesłane z formularza kontaktowego na stronie WWW lub wysłane bezpośrednio na adres mailowy Administratora

Dane osób, które przesłały zapytanie z formularza kontaktowego

Art. 6 ust.1. Lit. fRODO

Do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Udzielenie odpowiedzi na dyspozycję w systemie zgłoszeniowym XSS

Dane osób, które przesłały dyspozycje za pośrednictwem systemu XSS.

 

Art. 6 ust.1. Lit. b RODO

Przez okres trwania umowy w celu realizacji jej przedmiotu

Art. 6 ust.1. Lit. f RODO

Przez okres trwania umowy w celu realizacji jej przedmiotu oraz przez okres wynikający z przedawnienia się ewentualnych roszczeń.

Analiza ruchu na stronie WWW

Dane użytkowników serwisu WWW, którzy wyrazili zgodę na instalację plików cookies. Przetwarzane informacje są dane anonimowe – administrator nie identyfikuje osób, ale przetwarza informacje pośrednie o ich aktywności w ramach strony WWW xtrack.com

Art. 6 ust.1. Lit. a RODO

Maksymalnie do czasu usunięcia pliku cookies z urządzenia Użytkownika, jednak nie dłużej niż 14 miesięcy.

 

Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych.

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak również podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.:

Czy Administrator przekazuje dane osobowe do Państw Trzecich.

 

Administrator przekazuje do Państw trzecich jedynie informacje zebrane przez pliki cookies, które są dostarczane przez Google LLC (lista poniżej), a które są instalowane na urządzeniu Użytkownika za jego zgodą. W innym zakresie dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).


Z jakich praw może skorzystać osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

  1. dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),
  2. sprostowania danych (art. 16 RODO),
  3. żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),
  4. ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),
  5. przeniesienia danych (art. 20 RODO),
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).
  7. wniesienia sprzeciwu, jeżeli dane są przetwarzane do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Administratora (art. 21 RODO)


Dodatkowo, jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to mają Państwo prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

 

Żądania należy kierować do naszego punktu kontaktowego. Odwołanie zgody może natomiast nastąpić w dowolnym kanale kontaktu z Administratorem.

 

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.W niektórych wypadkach podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy (patrz: Udzielenie odpowiedzi na dyspozycję w systemie zgłoszeniowym XSS, powyżej)

Czy przy przetwarzaniu danych osobowych stosujemy profilowanie i podejmujemy decyzję w sposób zautomatyzowany.

Nie stosujemy profilowania.Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

 

PLIKI COOKIES 
 

Administratorem plików cookies instalowanych na urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzin w ramach domenyhttps://xtrack.com
jest XTrack Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-363), ul. Piastowska 63a.

Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, na którym serwis został wyświetlony. Dzięki plikom cookies strony WWW wiedzą, że Użytkownik jest zalogowany, pamiętają ustawienia, a także w przypadku plików cookies podmiotów zewnętrznych, zbierają informacje o aktywności Użytkownika w przeglądarce, co pozwala im dopasowywać przekaz reklamowy i inne treści (np. informacje) wyświetlane Użytkownikowi na różnych stronach WWW.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia przeglądania Serwisu, przygotowania statystyki ruchu w Serwisie, zapamiętania ustawień Użytkownika (język strony) oraz umożliwienia integracji z portalami społecznościowymi (bezpośrednie przejście z Serwisu do naszych stron w serwisach społecznościowych).

 

IDENTYFIKATOR COOKIES

DOSTAWCA I LOKALIZACJA

CEL

WAŻNOŚĆ COOKIES

_ga

Google (USA)

Służy do rozróżniania użytkowników, dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie narzędzi analitycznych do badania odwiedzin na stronie Administratora

14 miesięcy

_ga_

Google (USA)

Służy do przechowywania stanu sesji

14 miesięcy

_PHPSESSID

własny

Służy do zapewnienia funkcjonalności dostępnych na stronie Administratora

sesyjny

 

 

1. Administrator (XTrack Sp. z o.o.) nie zbiera danych, które pozwoliłyby na jednoznaczną identyfikację osoby, zaś wszelkie zbierane informacje mają na celu wyłącznie prawidłowe wyświetlenie strony(Cookies niezbędne) oraz analizę ruchu na stronie głównej oraz poszczególnych podstronach.Nie zaś wywołanie istotnych skutków, w tym prawnych.  

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej:

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Przejdź do kontaktu

Zadzwoń

+48 58 558 46 55

Napisz do nas

info@xtrack.com