HomeNormy ISO w działalności XTrack

Normy ISO w działalności XTrack

 XTrack systematycznie wdraża normy ISO tak, aby zagwarantować Klientom weryfikowalny poziom świadczonych usług.

 

Normy wdrożone  przez XTrack to:

  1. ISO 9001:2015 zawiera wymagania dla systemu zarządzania jakością mającego zastosowanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości i rodzaju, która potrzebuje wykazać zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i mających zastosowanie przepisów oraz dążącej do zwiększenia zadowolenia klienta (według ISO 9001 wyrobem jest także usługa)
  2. ISO 14001: 2015 - to wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego. Funkcjonuje w oparciu o międzynarodowe standardy i stanowi potwierdzenie konsekwentnego wdrażania wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko.

Powyższe normy zostały wdrożone jako pierwsze ze względu na fakt, że branża komunalna, z której wyrośliśmy stawia na posiadanie wdrożonych standardów zarządzania ISO  w wyżej wymienionych  obszarach.

 

Obecnie pracujemy nad wdrożeniem normy 27001:2017, równocześnie nasz  długoletni dostawca infrastruktury posiada certyfikaty dotyczące  systemów zarządzania w zakresie norm:

  1. ISO 27001:2017międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Norma ta określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  2. ISO 27017:2015 jest uznaną międzynarodowo normą dotyczącą zabezpieczania usług w chmurze i jest skierowana do wszystkich dostawców usług w chmurze. Wspiera ona zatem wdrażanie środków bezpieczeństwa informacji specyficznych dla chmury.
  3. ISO 27701:2019została opracowana w celu określenia wymagań i dostarczenia wskazówek dotyczących ustanawiania, wdrażania, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania informacjami o prywatności (SZIP) w formie rozszerzenia do ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 w zakresie zarządzania prywatnością.
  4. ISO 27018:2019to zbiór praktycznych zasad ochrony danych identyfikujących osobę (PII) w chmurach publicznych dla podmiotów działających jako przetwarzający PII. Rozszerza istniejące zabezpieczenia o szczegółowe wymagania dla prywatności w chmurze (RODO)
Polityka jakości Polityka jakościPolityka środowiskowa Polityka środowiskowa
Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Przejdź do kontaktu

Zadzwoń

+48 58 558 46 55

Napisz do nas

info@xtrack.com