HomeAktualnościIdentyfikacja RFID w systemie XTrack

Identyfikacja RFID w systemie XTrack

Pojemniki na odpady, śmieciarki, hakowce

 

 

 

ABC identyfikacji RFID (Radio Frequency Identification)

 

Identyfikacja RFID to proces realizowany za pomocą 3 elementów. Pierwszym jest czip (tag) RFID, którym trwale oznacza się identyfikowany pojemnik. Kolejnym elementem jest wyposażenie pojazdu, na które składają się między innymi anteny RFID. Trzeci składnik to system informatyczny, który zawiera bazę danych o miejscach gromadzenia odpadów (MGO), znajdujących się w nich pojemnikach oraz powiązanych z każdym pojemnikiem tagach (chipach) RFID o unikalnych, niepowtarzalnych numerach.

 

 

 

Jak działa identyfikacja RFID koszy?

 

Podczas odbioru pojemnika, anteny identyfikacji RFID na pojeździe, wysyłają falę radiową w kierunku taga RFID. Energia tej fali pozwala na krótki moment zasilić elektronikę wbudowaną w chip RFID. Tag odsyła do anteny RFID unikalny, stały kod zapisany w jego pamięci. Kod ten następnie porównywany jest z bazą danych systemu informatycznego, gdzie następuje potwierdzenie wykonania zlecenia z jednoczesnym zapisem informacji w historii pojazdu, MGO oraz pojemnika.

 

 

 

Standaryzacja identyfikacji RFID do śmieciarek

 

Wytyczne Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczące identyfikacji pojemników przez śmieciarki, szczegółowo opisuje norma DIN 14803:2020. Norma wskazuje RFID LF (poniżej 135 kHz), jako wymaganą częstotliwość pracy systemu identyfikacji RFID. Wymagane pasmo RFIDLF oznacza zastosowanie równoważnych częstotliwości 125 kHz i/lub 134 kHz. Dla pierwszej częstotliwości standardem jest 125 kHz Unique. Dla drugiej 134 kHz FDX oraz 134 kHz HDX. Dokument wymienia również dodatkowe pasma, tj. 13,56 MHz (popularnie NFC) oraz 2,45 GHz (stosowane w WiFi). Technologia UHF (pasmo od 860 MHz) nie jest zalecana do śmieciarek przez normę DIN 14803:2020.

 

 

 

Dlaczego identyfikacja do śmieciarek wymaga RFID LF?

 

Charakterystyka pasma RFIDLF sprawia, iż roboczy zasięg odczytu odpornego na warunki atmosferyczne, wynosi optymalne około 20 cm. Każdy zawieszony na wrzutniku pojemnik identyfikowany jest przez odrębną antenę (zależnie od strony wrzutnika oraz sposobu podjęcia – grzebień / ramiona). Daje to 100 % skuteczności identyfikacji kosza i eliminuje odczyty przypadkowe podczas przetaczania pojemników w pobliżu pojazdu oraz odczyty tagów, które mogą znajdować się w odpadach. Identyfikacja koszy odrębnie, przez dedykowane anteny ma także kluczowe znaczenie, podczas integracji identyfikacji RFID do śmieciarek z wagami dynamicznymi – tylko tak systemy pokładowe mogą przypisać precyzyjnie masę odpadu do konkretnego, identyfikowanego pojemnika (wytwórcy).

 

 

FOTO: Przykładowa konfiguracja anten w systemie identyfikacji RFID do śmieciarki. 1 – lewa antena grzebieniowa odczytująca tagi w fabrycznym gnieździe pojemnika dwukołowego. 2 – prawa antena grzebieniowa odczytująca czip w pojemnikach dwukołowych. 3 – dodatkowa antena (tzw. „panelowa”) odczytująca tagi RFID na pojemnikach czterokołowych. 4. Sygnalizator statusu odczytu czipa RFID z poszczególnych anten (czerwony + sygnał dźwiękowy = pojemnik niezgodny z trasą, zielony = pojemnik zgodny z trasą; pomarańczowy + miganie = wrzutnik w ruchu + brak taga RFID w pojemniku).

 

 

 

Korzyści z wdrożenia identyfikacji RFID

 

Identyfikacja pojemników jest jedyną skuteczną metodą potwierdzenia wykonania odbioru z konkretnego pojemnika danej frakcji w zinwentaryzowanym MGO. Uzupełniona o zintegrowany system rejestracji obrazu XTrack, daje pełny wgląd w proces obsługi MGO.

 

 

 

GRAFIKA: Przykładowy raport potwierdzający wykonanie odbioru odpadów na podstawie systemu identyfikacji RFID do śmieciarki, który odczytał tagi RFID zainstalowane w koszach

 

 

 

Ponieważ podczas wdrożenia identyfikacji RFID wykonywane jest, tzw. inwentaryzacja, tj. przypisanie do numeru taga RFID typu pojemnika, odbieranej z niego frakcji odpadu, wytwórcy odpadu oraz lokalizacji podstawienia pojemnika, znany jest faktyczny stan zasobów stanowiących majątek firmy w terenie.

 

 

 

 

GRAFIKA: Przykładowy raport potwierdzający podstawienie pojemnika do MGO. Podczas podstawienia pojemnika załoga zainstalowała czip RFID, następnie w urządzeniu mobilnym z aplikacją XTrack WorkMate przypisała kosz do MGO, określiła jego wielkość i frakcję. System automatycznie dołącza również współrzędne podstawienia pojemnika.

 

 

 

Wbudowany w systemy identyfikacji RFID mechanizm kontroli odczytu czipów chroni załogę przed błędami obsługi, np. odbioru pojemnika niezgodnego z frakcją aktualnie ładowaną do komory zabudowy (zanieczyszczenie odpadu). Jeśli zabudowa została wyposażona przez producenta w obsługę funkcji „wrzutnik STOP”, system identyfikacji RFID może zablokować mechanizm załadunku przed opróżnieniem identyfikowanego kosza.

 

Na koniec, jednoznaczna identyfikacja wytwórcy odpadu (szczególnie w połączeniu z systemem wagowym na pojeździe), pozwala odbierać jednym pojazdem, na tej samej trasie odpady z pojemników objętych różnymi kontraktami.

 

 

 

Identyfikacja RFID do śmieciarek w XTrack

 

Dzięki pełnej implementacji wytycznych z normy 14803 niezależnie od tego czy identyfikujesz pojemniki pojazdem jednokomorowym, czy wielokomorowym, na jednej trasie, tym samy zestawem anten zidentyfikujesz jednocześnie pojemniki z różnymi tagami RFID, zarówno 125 kHz, jak i 134 kHz. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne, jeśli twoja flota obsługuje różne kontrakty i/lub jeśli odkupiłeś pojemniki z chipami RFID od innego operatora.

 

Wdrożyłeś system identyfikacji RFID, ale metodologia Twojej pracy nie pozwala planować tras dla poszczególnych frakcji i pojazdów? Nie szkodzi. Dla każdego zinwentaryzowanego pojemnika system XTrack po wykonaniu odbioru, wygeneruje automatycznie zlecenie, potwierdzi jego wykonanie i zachowa informację w historii pojazdu oraz obsługi MGO.

 

Chipy RFID oraz urządzenia do roli terminala pokładowego/inwentaryzacji możesz zakupić na wolnym rynku, co gwarantuje, że koszty wdrożenia systemu RFID i jego rozwoju, pozostaną zawsze na optymalnym poziomie.

 

 

 

Identyfikacja pojemników zgodna z CleANOpen

 

Nasze rozwiązanie identyfikacji RFID do śmieciarek jest w pełni zgodne ze standardem branżowym CleANOpen. Oznacza to, iż jeśli zajdzie biznesowa potrzeba, to dane z systemów pokładowych XTrack dostępne będą również dla zewnętrznych dostawców, zgodnych z CleANOpen.

 

Dane z pracy systemu identyfikacji pojemników dostępne są dzięki udokumentowanym API XTrack, także na poziomie systemu informatycznego XTrack.

 

 

 

Identyfikacja RFID do hakowców

 

Identyfikacja do hakowców i kontenerowców innych typów, także przy zastosowaniu przyczep, realizowana może być zarówno w sposób automatyczny, jak w RFID do śmieciarek, jak i manualny, poprzez identyfikację pojemników za pomocą terminali pokładowych z czytnikiem tagów RFID i aplikacją XTrack WorkMate. W przypadku tych pojazdów zastosowanie ma pasmo UHF (typowo od 860 MHz).

 

Nasi Klienci, szczególnie przy identyfikacji manualnej, stosują także tagi RFID NFC. W tym przypadku terminalem/skanerem może być dowolny smartfon z czytnikiem NFC. Możliwe jest połączenie obu metod, dzięki dostępności na rynku tagów „combo”, tj. UHF + NFC.

 

System Identyfikacji RFID UHF także zintegrujesz w wagami pokładowymi.

 

 

FOTO: Przykładowe miejsce i sposób instalacji anteny automatycznego systemu identyfikacji RFID do hakowca. Pasmo UHF dzięki zasięgowi odczytu do 20 m (z możliwością modyfikacji), gwarantuje identyfikację taga RFID niezależnie od miejsca na zabudowie, w którym operator pojazdu umieści kontener.

 

 

Wskazówka!

 

Korzystasz z rozwiązań identyfikacji RFID innych dostawców i chciałbyś wykorzystać zakupione elementy na pojeździe i pojemnikach, do wdrożenia systemu XTrack?

Skontaktuj się z nami!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Przejdź do kontaktu

Zadzwoń

+48 58 558 46 55

Napisz do nas

info@xtrack.com