Zarząd Dróg i Zielni w Gdańsku

PPU OMEGA Sp. z o.o. wdrożyła w infrastrukturze Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku Informatyczny System Kontroli Odbioru Odpadów Komunalnych w Gminie – Moduł Kontrolny obejmujący:

  1. Dostawę, instalację i uruchomienie systemu wraz z dokumentacją techniczną systemu,
  2. Wdrożenie systemu w siedzibie ZDiZ w Gdańsku,
  3. Przeprowadzenie niezbędnych szkoleń,
  4. Serwis techniczny i pakiet opieki technicznej w zakresie działania systemu.

Firma OMEGA wdrożyła system zgodnie ze specyfikacją techniczną jednocześnie wykazując stałą inicjatywę do rozwoju Systemu, cyklicznie wdrażając kolejne usprawnienia i modyfikacje zgłszane przez ZDiZ.

Referencje ZDiZ w Gdańsku - wdrożenie systemu kontroli odbioru odpadów komunalnych w Gminie - moduł kontrolny

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt