SITA Północ sp. z o.o.

Firma PPU OMEGA Sp. z o.o. wykonała kompleksowe wdrożenie systemu kontroli i monitorowania pracy pojazdów XTrack, którym objęto śmieciarki, pojazdy hakowe, bramowe i inne. Zakres wdrożenia obejmował m.in.:

  1. Systemy automatycznej radiowej identyfikacji pojemników RFID umożliwiające identyfikację pojemników plastikowych i metalowych zamontowane na 28 śmieciarkach;
  2. Systemy ręcznej radiowej identyfikacji pojemników RFID umożliwiające identyfikację pojemników, i kontenerów – zakup 20 sztuk oraz dzierżawa dodatkowych 12;
  3. Terminale nawigacyjno – komunikacyjne zintegrowane z oprogramowaniem dyspozytorskim OptiTrax – 47 sztuk;
  4. Urządzenia do inwentaryzacji pojemników- zakup 3 sztuk oraz dzierżawa dodatkowych;
  5. Transpondery RFID na pojemniki plastikowe i metalowe w ilości ponad 70 tys. szt.;
  6. Usługę inwentaryzacji ponad 41 tyś. pojemników w terenie;
  7. Elektroniczny system rejestracji parametrów pracy pojazdu i zabudowy bazujący na monitoringu GPS w ilości 51 sztuk. Na pojazdach monitorowane są m.in. uruchomienie mechanizmu wrzutowego oraz otwarcie odwłoka, paliwo;
  8. Rozwój i obsługa oprogramowania do monitorowania i analizy danych XTrack Analizer oraz modułu dyspozytorskiego OptiTrax do planowania tras, inwentaryzacji pojemników w terenie oraz przypisywania PGO (Punktów Gospodarowania Odpadami) do nieruchomości;
  9. Wsparcie wdrożenia systemu wraz z wizytami szkoleniowymi, utrzymanie oprogramowania na serwerach Wykonawcy, dodatkowe wsparcie przy procesie inwentaryzacji, prace programistyczne przy dostosowaniu oprogramowania do oczekiwań Zamawiającego oraz integrację z systemem kontroli działającym w ZDiZ Gdańsk.
  10. Obsługę tzw. „akcji zima” w zakresie dzierżawy oraz sprzedaży 67 urządzeń GPS wraz z czujnikami położenia pługa i posypu, usługami montażu, demontażu oraz obsługę serwisowej w trybie do 48h od zgłoszenia w sezonach zimowych 2013/2014 oraz 2014/2015.

Referencje SITA Północ - wdrożenie monitoringu GPS, identyffikacji RFID, monitoringu akcji zima, monitoringu parametrów pracy CAN, map własnych, systemu optymalizacji zadań i planowania tras OptiTrax

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt