Instalacja systemu XTrack w przypadku tego Klienta została wykonana w ramach bezpośredniego zamówienia.

W ramach realizacji monitoringiem XTrack zostało objęte 60 pojazdów. Na 38 śmieciarkach został zamontowany również system identyfikacji RFID pojemników, a na jednej dodatkowo dynamiczny system wagowy. Każdy pojazd doposażyliśmy także w terminal pokładowy XTrack Navi zapewniający bieżącą wymianę informacji z oprogramowaniem dyspozytorsko-logistycznym OptiTrax i umożliwiający bezpośrednią elektroniczną komunikację na linii dyspozytor-kierowca.

W ramach wdrożenia należało oznaczyć tagami RFID pojemniki znajdujące się w terenie. Łącznie zainstalowano i zinwentaryzowano 12.000 pojemników na odpady, co umożliwiło jednoznaczną identyfikację klientów, od których następuje odbiór odpadów.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt