BYŚ Warszawa

BYŚ Warszawa Logo

 

 

 

Firma BYŚ należy do najszybciej rozwijających się firm z branży komunalnej w Polsce. Działa ona na najbardziej konkurencyjnym Warszawskim rynku, gdzie jest jednym z wiodących dostawców usług wywozu odpadów, zimowego i letniego utrzymania dróg, czy prac porządkowych. Wiosną 2007 roku P.P.U. OMEGA Sp. z o.o. wdrożyła wraz z Warszawskim dystrybutorem systemu XTrack dedykowaną wersję systemu XTrack Komunal na 55 pojazdach. Do dnia dzisiejszego systemem objęte jest już 96 pojazdów i maszyn, a system jest stale rozbudowywany wraz z rozszerzaniem bazy sprzętowej klienta.
Celem wdrożenia systemu XTrack była reorganizacja wszelkich procesów logistycznych, administracyjnych, a także kontroli i rozliczania wykonania zleceń. System wspiera realizację takich usług jak: wywożenie odpadów, obsługa kontenerów i asenizacji, czy zimowe utrzymanie dróg. Nasza firma przygotowała pod potrzeby tego wdrożenia oprogramowanie do rozliczania kierowców (kart drogowych), przyjmowania, przydziału, rozliczania i kontroli zleceń.

 

Zamiatarka firmy BYŚ z monitoringiem GPS XTrack

Wdrożony w 2007 roku system prócz znanych już na rynku funkcjonalności systemu XTrack Komunal zawierał szereg funkcjonalnych i innowacyjnych rozwiązań, które stały się bazą oprogramowania logistyczno-dyspozytorskiego OptiTrax. W firmie BYŚ system XTrack został zintegrowany z oprogramowaniem Trash oraz Symfonia Premium. System XTrack Komunal z modułami logistycznymi OptiTrax wspiera działanie firmy BYŚ w następujących płaszczyznach:

 

Kontrola, rozliczanie pracy kierowców

W firmie Byś system XTrack wykorzystywany jest do rozliczania kierowców z czasu pracy oraz efektywności wykonywania działań. Na tej podstawie pracownicy otrzymują wynagrodzenie. Przykładowy raport generowany z systemu do pobrania w formacie pdf: Przykładowy raport efektywności.

 

Wsparcie planowania zleceń jednorazowych oraz kontenerowych

System wspomaga zarządzanie zleceniami kontenerowymi, asenizacją oraz zleceniami jednorazowymi. Wsparcie pracy dyspozytora oraz elastyczne narzędzia do przydziału zleceń pozwalają zoptymalizować pracę załóg poszczególnych pojazdów.

Widok listy zleceń w oprogramowaniu dyspozytorskim OptiTrax do planowania i optymalizacji tras oraz zadań wyświetlona w formie tabeli oraz na cyfrowej mapie

Zintegrowany system pozwala w pełni automatycznie generować okresowe zestawienia wykonanych zadań wraz z danymi o obecności oraz GPS (czasy pracy, czasy jazdy, przebiegi itp.). W szczególności pozwala to ustalać efektywność poszczególnych pracowników/załóg.

 

Planowanie trasówek

System zawiera moduł projektowania trasówek / harmonogramów. Jest to narzędzie pozwalające w dowolny sposób wizualizować istniejące harmonogramy, symulować trasy i wprowadzać ewentualne zmiany (wyznaczając przewidywany czas i drogę niezbędne do realizacji). Narzędzie szczególnie pomocne przy ocenie harmonogramów śmieciarek. Połączenie z modułem wyznaczania trasy serwera mapowego pozwala określić optymalną kolejność oraz co szczególnie istotne dystans i czas realizacji. Narzędzie umożliwia wzrost efektywności realizacji zadań od kilku do nawet 30% w przypadku harmonogramów obejmujących duży teren.

 

Wsparcie biura obsługi klienta

Moduł biura obsługi klienta XTrack posiada szereg istotnych funkcjonalności. System sugeruje przyjmującemu zlecenie jaki cennik wybrać na podstawie typu usługi i lokalizacji, wspomaga fakturowanie w integracji z systemem ERP, zapewnia kontrolę faktur i płatności oraz informuje o ewentualnych zaległościach, a także służy do rozliczania zleceń płatnych gotówką.

 

Akcja zima

Przedsiębiorstwo BYŚ realizuje zadania letniego i zimowego utrzymania dróg dla wielu klientów na terenie miasta Warszawy i okolicznych gmin (np. Zarząd Oczyszczania Miasta w Warszawie). Oprogramowanie XTrack zostało dostosowane do wymagań ZOM Warszawa tak, aby spełniało wszystkie wymagania dotyczące prezentacji raportów, wizualizacji dróg (poszczególnych zadań) oraz pojazdów i ich stanu. Kierowca natychmiast po otrzymaniu polecenia wykonania zadania dla ZOM ustawia odpowiedni tryb pracy (w rejestratorze XTrack). W tym momencie pojazdy wykonujące zadania dla określonego zleceniodawcy stają się widoczne dla jego dyspozytorów (np. dyspozytorów ZOM), a stają się niewidoczne dla dyspozytorów innych firm. Podobnie dane archiwalne – dostępne dla zleceniodawcy są jedynie w zakresie zadań, które zlecał do wykonania. Informacje, które nie są wymagane przez zamawiającego usługi (jak nazwisko kierowcy czy gospodarka paliwowa) są dla niego niedostępne.

 

Monitoring akcji zima - widok na mapie zaplanowanych przez dyspozytora tras oraz aktualnej pozycji pracujących pojazdów na cyfrowej mapie

Podsumowanie

Jest to pierwsze tego typu wdrożenie w kraju a przejawy jego innowacyjności to przede wszystkim:

  • integracja oprogramowania w firmie z systemem przyjmowania zleceń przez www, PDA, oraz SMS (dla stałych klientów)
  • unikalny moduł dyspozytorski z mapą pokazującą położenie pojazdów i lokalizację zleceń,
  • przydział zleceń potwierdzony wydrukiem oraz przesłaniem informacji na XTrack Terminal
  • moduł rozliczeń, fakturowania oraz pełna wymiana danych między systemem Symfonia Premium
  • system zapewnia np. kontrolę płatności, informuje dyspozytora oraz kierowcę o ewentualnych zaległościach
  • płatniczych, które wstrzymują wykonanie zadań itp.

 

Referencje BYŚ Warszawa - wdrożenie monitoringu GPS pojazdów i maszyn XTrack wraz z modułem XTrack Rozliczenia oraz modułem dyspozytorskim do planowania tras i harmonogramów

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt