Przedsiębiorstwo usługowo-transportowe ALTRANS

W grudniu 2013 roku firma PPU OMEGA Sp. z o.o. wdrożyła system monitoringu GPS XTrack na 5 pojazdach m.in. śmieciarkach i tzw. HDS-ach. Konfiguracja systemu XTrack jest zgodna z wymaganiami specyfikacji technicznej przetargu Związku Międzygminnego GOAP z Poznania w zakresie wyposażenia pojazdów w system monitorowania GPS, oznakowania pojemników i worków oraz wymiany danych.

Dwa pojazdy bezpylne (śmieciarki) zostały wyposażone w automatyczną identyfikację RFID pojemników a jeden z nich także w dynamiczny, legalizowany system ważenia pozwalający na pomiar masy odpadów w pojemnikach bez przerywania procesu załadunku. Montaż systemu wagowego odbył się na używanej śmieciarce z zasypem Zoeller typ Delta. Zasyp został dostosowany do montażu dynamicznego systemu wagowego. Ponadto na zabudowach monitorowane są uruchomienie mechanizmu wrzutowego, ramiona do załadunku pojemników 1100l oraz otwarcie odwłoka.

W pojazdach typu HDS i skrzyniowym zastosowano ręczne czytniki identyfikacji RFID kontenerów / dzwonów / koszy podczas ich opróżniania oraz czytniki kodów kreskowych do identyfikacji odbioru worków na selektywną zbiórkę odpadów.

Wszystkie pojazdy wyposażono w terminale pokładowe umożliwiające wyświetlanie trasówek z punktami odbioru odpadów na dany dzień dla każdego z pojazdów oraz wprowadzanie notatek z uwagami dotyczącymi wykonywanych usług.

Firma OMEGA wdrożyła również na serwerze firmy ALTRANS oprogramowanie dyspozytorskie do planowania i optymalizacji harmonogramów i tras oraz zarządzania bazą danych lokalizacji punktów odbiorów, pojemników i worków. Oprogramowanie to posiada interfejs wymiany danych, za pomocą ktorego odbywa się automatyczna wymiana i przekazywanie danych z systemu monitorowania pojazdów do oprogramowania MKSI działającego w Związku Międzygminnym GOAP. Stacja dyspozytorska w siedzibie firmy ALTRANS została ponadto wyposażona w stanowisko do drukowania etykiet z kodami kreskowymi, na którym przygotowywane są worki na selektywną zbiórkę do wydania dla mieszkańców.

Dużym przedsięwzięciem organizacyjnym okazało się oznakowanie przy pomocy transponderów (chipów) RFID oraz inwentaryzacja blisko 3000 sztuk pojemników w trudnym terenie obsługiwanej przez firmę ALTRANS gminy. Dzięki zastosowaniu ręcznych terminali z oprogramowaniem do inwentaryzacji pojemników oraz bezpośredniemu wsparciu dostawcy systemu, zadanie to zakończyło się powodzeniem.

Wdrożenie systemu monitorowania GPS pojazdów XTrack wykonano kompleksowo, solidnie oraz terminowo. Firma OMEGA zaangażowana była w cały proces wdrożenia systemu począwszy od etapu doboru rozwiązań poprzez ich instalację jak i liczne szkolenia oraz opiekę posprzedażową.

 

Referencje Altrans - wdrożenie systemu monitoringu GPS, identyfikacji RFID, wag dynamicznych na poajzdy, monitoringu pracy pojazdów, terminali pokładowych Navi do komunikacji pomiędzy dyspozytorem a kierowcami, oprogramowania dyspozytorskiego do planowania i optymalizacji tras OptiTrax

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt