SmartSteel – WSPARCIE DOTACYJNE

Fortaco Sp. z o.o., PPU Omega Sp. z o.o. oraz Future Processing S.A. realizuje w latach 2021-2023 projekt „SmartSteel – Łańcuch narzędziowy do estymacji i udostępniania informacji o wartości rezydualnej komponentów stalowych z wykorzystaniem technologii IoT i blockchain.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka

Celem projektu jest stworzenie narzędzia do:

  • Dostarczenia informacji o stopniu zużycia maszyn na podstawie danych zebranych z czujników w czasie eksploatacji sprzętu.
  • Udostępniania danych o maszynach przy użyciu technologii IoT oraz Blockchain w celu zapewnienia ich autentyczności i równego dostępu dla wszystkich użytkowników.

Wartość projektu: 7 025 900,10 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 429 553,46 zł

GO TO BRAND – WSPARCIE DOTACYJNE

PPU OMEGA Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy PPU OMEGA na arenie międzynarodowej przez promocję produktów przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych” o nr  POIR.03.03.03-22-0156/20-00, w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem niniejszego projektu jest udział Wnioskodawcy w targach oras misjach zagranicznych.

Wartość projektu: 222 200,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 166 650,00 zł

Go to Brand

BROKER EKSPORTOWY – WSPARCIE DOTACYJNE

PPU OMEGA Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Promocja platformy XTrack na targach i misjach międzynarodowych przez firmę PPU OMEGA Sp. z o.o.” o nr  PBE.03.2019/058, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego projektu jest udział Wnioskodawcy w targach oras misjach zagranicznych.

Wartość projektu: 96 480,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 44 560,00 zł

BROKER EKSPORTOWY – WSPARCIE DOTACYJNE

PPU OMEGA Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Promocja platformy XTrack na targach i misjach międzynarodowych przez firmę PPU OMEGA Sp. z o.o.” o nr  PBE.03.2019/188, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego projektu jest udział Wnioskodawcy w targach oras misjach zagranicznych.

Wartość projektu: 43 334,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 18 953,00 zł

EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE – WSPARCIE DOTACYJNE (PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE)

PPU OMEGA Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie autorskiej platformy telematycznej do kompleksowego zarządzania zasobami w terenie dedykowanej dostawcom maszyn i pojazdów specjalistycznych (OEM)” o nr RPPM.01.01.01-22-0032/18-00,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie specjalistycznego rozwiązania informatycznego do kompleksowego zarządzania zasobami w terenie. Grupą docelową rezultatów projektu są polscy
i zagraniczni producenci pojazdów specjalistycznych i maszyn mobilnych (Original Equipment Manufacturer – OEM), a zwłaszcza producenci niszowych, niskoseryjnych pojazdów i maszyn komunalnych, załadunkowych czy ratunkowych, którzy idąc za trendami rynkowymi chcą rozszerzyć ofertę o funkcje telematyczne i usługi teleinformatyczne.

Rezultatem projektu będzie platforma telematyczna, której cechy nowości mają charakter innowacji produktowej w skali rynku polskiego oraz UE. Projekt odpowiada na aktualny brak dostępnych rozwiązań informatycznych, które cechowałyby się elastycznością i adaptowalnością do zróżnicowanych potrzeb odbiorców.

Wartość projektu: 3 070 437,56 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projekt: 1 954 131,63 zł

BONY NA INNOWACJE DLA MŚP

Firma PPU OMEGA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Opracowanie algorytmów wspierających System Autonomicznego Planowania Dynamicznego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.
Celem projektu jest opracowanie zaawansowanych, inteligentnych algorytmów matematycznych, które stworzą System Autonomicznego Planowania Dynamicznego, który następnie zostanie zaimplementowany do systemu XTrack.

Wartość projektu: 387 450,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 252 000,00 zł

PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Firma PPU OMEGA Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu polegającego na wdrożeniu Planu rozwoju eksportu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Firmie OMEGA Sp. z o.o.” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt realizowany w okresie 19.11.2012r. – 18.11.2014r

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt