PODSTAWOWE FUNKCJE MODUŁU WEBX W SYSTEMIE XTRACK:

 • Łatwy dostęp do danych – możliwość korzystania z aplikacji z poziomu przeglądarki internetowej
 • Monitoring pojazdu – bieżąca wizualizacja lokalizacji GPS pojazdu oraz możliwość podglądu aktualnych oraz archiwalnych informacji dotyczących pracy podwozia i zabudowy
 • Moduł raportów – możliwość generowania raportów ze wszystkich danych zgromadzonych w systemie
 • Informacja o zasobach – wizualizacja aktualnego poziomu paliwa w zbiornikach paliwowych oraz zapełnienia pojemników i kontenerów na cyfrowej mapie

XTRACK WEBX

To aplikacja internetowa umożliwiająca dostęp do danych analitycznych z poziomu przeglądarki internetowej. Jej możliwości zbliżone są do modułu XTrack Analizer.

Wśród danych możliwych do przeglądania w aplikacji WebX wymienić można:

Informacje o pojazdach

Wszystkie elementy systemu XTrack zamontowane w pojazdach dzięki połączeniu GPRS lub WiFi na bieżąco przesyłają zgromadzone dane. Dzięki temu w aplikacji WebX można przeglądać aktualne dane dotyczące pojazdu / maszyny takie jak m.in.:

 • jego współrzędne GPS,
 • stan – jazda/postój,
 • prędkość i kierunek poruszania,
 • poziom paliwa w zbiorniku,
 • przebieg,
 • parametry pracy podwozia i zabudowy,

Istnieje także możliwość prześledzenia pokonanej przez pojazd trasy oraz innych danych archiwalnych.

Wszystkie pozyskane w systemie XTrack informacje mogą zostać zwizualizowane na cyfrowej mapie.

Dane dotyczące gospodarki paliwowej

Aplikacja WebX doskonale sprawdza się także w firmach posiadających Terminal paliwowy XTrack lub XTrack TankMonitor. Pozycja GPS każdego zbiornika może zostać zwizualizowana na cyfrowej mapie. Ponadto w sposób graficzny przedstawiony jest także poziom zapełnienia danego zbiornika, jego dopuszczalna pojemność oraz temperatura cieczy.

Z poziomu aplikacji WebX możesz także zarządzać takimi informacjami jak dane kierowców, pojazdów i karty RFID.

Co ważne dane o zbiornikach mogą być wyświetlane i przetwarzane w tym samym oprogramowaniu co dane o pojazdach. Takie rozwiązanie umożliwia m.in. porównanie ilości paliwa pobranego ze zbiornika z faktycznie zatankowanym oraz ze sposobem eksploatacji maszyny i rzeczywistym spalaniem.

Dane dotyczące zapełnienia pojemników i kontenerów

WebX pozwala także wizualizować poziom zapełniania pojemników i kontenerów na substancje sypkie takie jak odpady czy pasze. Monitoring taki możliwy jest w ramach rozwiązania BinMonitor.

Podobnie jak w przypadku zbiorników wszystkie pojemniki zwizualizowane są na cyfrowej mapie wraz z graficzną prezentacją poziomu ich zapełnienia.

Raporty i analizy

Dostępny w oprogramowaniu moduł raportowania pozwala tworzyć zestawienia ze wszystkich danych zawartych w systemie. Elastyczność systemu stwarza praktycznie nieograniczone możliwości tworzenia raportów, co pozwala wyeliminować papierowy obieg dokumentów. Raporty mogą być tworzone dla poszczególnych obiektów (pojazd, zbiornik, pojemnik) lub sumarycznie. Dane mogą być prezentowane zarówno w formie tabelarycznej jak i wykresowej.

Taka elastyczność pozwala tworzyć cykliczne sprawozdania, zestawienia porównawcze, raporty eksploatacyjne (zużycia paliwa, pracy zabudowy), rozliczenia czasu pracy poszczególnych brygad, czasu realizacji zleceń, niewykonanych zdań, zdarzeń nieautoryzowanych, wykresów zamian poziomu paliwa w zbiorniku w danym czasie i wiele innych.

Tworzone zestawienia można eksportować do plików Excel i PDF.

Alerty

Aplikacja WebX, podobnie jak moduł Analizer posiada moduł Alertów, czyli ostrzeżeń.

Jest to mechanizm odpowiedziany za przesyłanie krótkich informacji ostrzegawczych w formie sms, e-mail oraz powiadomień wyświetlanych w oprogramowaniu.

Sytuacje, w których tego typu wiadomości mają być wysyłane definiowane są dowolnie przez użytkownika. Mogą być to alerty dotyczące m.in.:

 • przekroczenia określonej prędkości przez pojazd,
 • zbyt niskiego poziomu cieczy w zbiorniku zbiorniku na paliwo lub inne substancje ciekłe,
 • opuszczenia przez dany pojazd wyznaczonego terenu,
 • pracy zabudowy poza wyznaczonym rejonem,
 • zbyt wysokiego poziomu zapełnienia pojemników i kontenerów do przechowywania substancji sypkich,
 • innych, które są ważne z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa.
Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt