Podstawowe funkcje Terminala inwentaryzacyjnego XTrack:

  • Powiązanie obiektu z daną lokalizacją – odczyt transpondera RFID i przypisanie do niego współrzędnych lokalizacji GPS.
  • Inwentaryzacja w terenie – dodanie wszystkich obiektów do systemu niezależnie od ich lokalizacji.
  • Możliwość dodawania zdjęć i notatek – np. zawierających szczegóły dojazdu lub innych charakterystycznych cech.
Terminal inwentaryzacyjny XTrack Inventory umożliwiający inwentaryzację RFID pojemników i innych obiektów w terenie

Terminal inwentaryzacyjny XTrack

Terminal inwentaryzacyjny pozwala na sprawne przypisanie transpondera/pojemnika do określonego Punktu Gromadzenia Odpadów lub nieruchomości w terenie. Przy każdym inwentaryzowanym pojemniku zapisywana jest jego lokalizacja przy pomocy systemu GPS. W urządzeniu znajduje się pełna baza pojemników przypisanych do każdej inwentaryzowanej posesji. Urządzenie umożliwia również wykonanie zdjęcia oraz zapisanie notatek dotyczących każdej lokalizacji, np. dla dojazdu czy innych charakterystycznych cech posesji oraz pojemników.

Szczegóły dotyczące inwentaryzacji obiektów w terenie zostało zawarte w opisie pt. „Inwentaryzacja obiektów w terenie„.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt