PODSTAWOWE FuNKCJE XTRACK TankMonitor:

  • Rejestracja poziomu paliwa / AdBlue w zbiorniku – wykrywanie zmian poziomu dzięki precyzyjnej sondzie paliwowej.
  • Monitoring GPS położenia zbiornika – wykrywanie zmian lokalizacji.
  • Szybkie wykrywanie nieprawidłowości – ostrzeżenia o zbyt niskim poziomie cieczy lub nieautoryzowanych zmianach poziomu przesyłane poprzez e-mail oraz sms.
  • Wsparcie planowania dostaw – możliwość planowania logistyki w oparciu o aktualne i przewidywane stany magazynowe.
XTrack TankMonitor - monitoring poziomu paliwa, oleju, nawozów w zbiorniku. Lokalizacja GPS, alerty w przypadku zbyt niskiego lub wysokiego poziomu paliwa. Wykrywanie kradzieży paliwa oraz nieautoryzowanych dostaw.

Moduł pomiaru poziomu cieczy w zbiorniku

XTrack TankMonitor to moduł umożliwiający monitorowanie poziomu cieczy (paliwo, AdBlue, olej przepracowany, olej opałowy, nawozy płynne itp.) w zbiorniku. Zebrane informacje wraz z lokalizacją GPS są na bieżąco przesyłane do oprogramowania XTrack i wyświetlane na cyfrowej mapie.

Zgormadzone dane wraz z alarmami, przesyłanymi poprzez e-mail i sms w przypadku zbyt niskiego czy wysokiego poziomu cieczy, ułatwiają planowanie logistyki dostaw. W ten sposób ryzyko z niedoborem paliwa w zbiorniku jest praktycznie eliminowane.
Alerty przesyłane są także w przypadku wykrycia zmiany lokalizacji pojemnika bądź braku komunikacji z urządzaniem (odłączenie zbiornika).

Moduł TankMonitor pozwala także wykryć wiele nadużyć takich jak kradzieże paliwa czy nieautoryzowane dostawy.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt