Podstawowe funkcje terminala pokładowego XTrack Navi:

  • Aktualne mapy – mapy dostarczane od czołowych dostawców, uwzględniające m.in. nośność dróg, wysokość wiaduktów, kierunkowość dróg.
  • Komunikacja – urządzenie umożliwia dwukierunkową w pełni elektroniczną komunikację pomiędzy dyspozytorem a poszczególnymi kierowcami.
  • Raportowanie – informacje dotyczące statusu realizacji kolejnych zadań są na bieżąco przesyłane do modułu dyspozytorskiego.
  • Precyzyjna nawigacja – prowadzenie kierowcy po wcześniej zaplanowanej trasie umożliwia sprawną realizację zadań bez konieczności znajomości terenu.
  • Aktualne informacje – w przypadku nowego zlecenia trasa udostępniona na terminalu może zostać zmieniona w ciągu dnia pracy z uwzględnieniem aktualnej pozycji GPS pojazdu.

 

XTrack Navi - terminal pokładowy umożliwiający elektroniczną komunikację dyspozytora z kierowcami. Wyświetla zaplanowaną trasę oraz listę zaplanowanych zadań

XTrack Navi – nawigacja i komunikacja

Dyspozytor po zaplanowaniu i zoptymalizowaniu trasy w module OptiTrax wysyła ją bezpośrednio na terminal nawigacyjny XTrack Navi znajdujący się w danym pojeździe. Po jej pobraniu kierowca otrzymuję pełną listę zadań wraz z dokładnymi lokalizacjami oraz zaplanowaną odgórnie trasą. Takie rozwiązanie pozwala skutecznie realizować zadania bez dobrej znajomości terenu.

W trakcie realizacji zadań zmieniane są ich statusy. Proces ten w zależności od konfiguracji systemu może odbywać się automatycznie bądź manualnie. Kierowca wraz z oznaczeniem statusu realizacji zlecenia może dodać notatkę pisemną bądź głosową oraz zdjęcia. Wszystkie dane niemal natychmiast trafiają do modułu dyspozytorskiego co umożliwia dyspozytorowi bieżący dostęp do najbardziej aktualnych informacji.

Dyspozytor posiada także stały dostęp do aktualnej pozycji pojazdu, która wyświetlana jest na cyfrowej mapie wraz  informacjami o aktualnym trybie pracy pojazdu (jazda, postój itp.).

Terminal pokładowy XTrack Navi może zostać rozszerzony o opcję VOICE, która dodatkowo umożliwia wykonywanie połączeń głosowych.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt