HomeAktualnościCleANopen - dlaczego ma znaczenie dla twojego biznesu?

CleANopen - dlaczego ma znaczenie dla twojego biznesu?

Czyli śmieciarkowe plug & play!

 

W codziennym życiu otoczony jesteś przedmiotami, szczególnie w dziedzinie współczesnej elektroniki, których dzięki standaryzacji możesz używać niezależnie od ich producenta, wielokrotnie łącząc ze sobą różne produkty, bez zastanawiania się jak to się dzieje  (i bez pytania o to dostawcy / producenta urządzenia). Kilka przykładów:

 

 

To wszystko działa i nie musisz zastawiać się jak, dzięki temu, że w każdej z powyższych sytuacji producenci zastosowali międzynarodowe otwarte standardy opisane w normach. Co więcej, dzięki standaryzacji i normom, dalej posiłkując się powyższymi przykładami:

 

 

Wygodnie i oszczędnie. Masz swobodę w podejmowaniu decyzji zakupowych. Prawda? 

 

 

Czy taka sytuacja ma analogię dla pojazdów i ich wyposażenia dodatkowego w branży odbioru odpadów? Tak! Odpowiedzią jest standard CleANopen opisany w europejskiej normie EN 16815.

 

 

Wykorzystanie CleANopen dla pojazdów typu śmieciarka

 

 

Rysunek: Zastosowanie protokołu CleaNopen (w ramach CANopen), pozwala na integrację poszcególnych modułów funkcjonalnych dodatkowego wyposażenia oraz elementów zabudowy pojazdu z dowolnym systemem telematycznym dostawców zgodnych z CleANopen. W tym dla sytuacji, gdy do wyposażenia pojazdu podłączy swoje urządzenia rejestrujące kilku dostawców jednocześnie.

WAŻNE: upewnij się, iż wybrany przez ciebie dostwaca jest członkiem Can In Automation - twórcy standardu CANopen. XTrack od 2021 roku przynależy do organizacji i aktywnie rozwija standard CANopen.

 

Wyobraź sobie przykładową sytuację. Zamawiasz nowe śmieciarki i aby zoptymalizować proces zakupowy oraz wartość inwestycji prosisz dostawcę pojazdów, by fabrycznie wyposażył je w system identyfikacji RFID pojemników zgodny z normą EN 14803 i/lub system ważenia odpadów odbieranych od mieszkańców. Jednak nie wybrałeś jeszcze dostawcy „systemu GPS i oprogramowania” dla twojej firmy (lub rozważasz potencjalną migrację do innego dostawcy).

 

Jak w takiej sytuacji pomaga twojej firmie CleANopen?

 

Definiując specyfikację pojazdu, dla elementów dodatkowych, jak system identyfikacji RFID pojemników i/lub system ważenia odpadów odbieranych od wytwórców, wymagaj zgodności tych komponentów właśnie z protokołem CleANopen. Po dostawie pojazdów wykorzystasz dodatkowe systemy wdrożone na pojeździe z dowolnym dostawcą „systemów GPS” zgodnym z CleANopen! Ponieważ szczególnie w przypadku systemów wagowych zintegrowanych z mechanizmem załadunkowym śmieciarki, koszt takiego komponentu stanowi często od 80 do 90% wartości całego wyposażenia telematycznego pojazdu, tym bardziej istotna staje się możliwość eksploatacji wagi z dowolnym dostawcą „usługi GPS”.

 

Takie podejście zabezpiecza również twoją firmę przed zjawiskiem vendor lock (vendor lock-in). Jest to sytuacja, w której całe wyposażenie telematyczne i oprogramowanie (w tym wyżej wymienione) pochodzi od jednego dostawcy, często stosującego zamknięte standardy komunikacji urządzeń, co sprawia, iż z biegiem czasu nakłady poniesione na taką inwestycję coraz bardziej utrudniają zmianę rozwiązania, przy często dodatkowej konsekwencji – rozwój takiego systemu odbywa się niejednokrotnie w oparciu o niekorzystne dla ciebie warunki finansowe.

 

Jeśli masz do nas pytania – skontaktuj się z nami!

 

Poznaj również rozwiązania XTrack zgodne z CleANopen:

 

W rysunku wykorzystano elementy stworzone przez macrovector na Freepik.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami
Przejdź do kontaktu

Zadzwoń

+48 58 558 46 55

Napisz do nas

info@xtrack.com