XTrack dla firm odbierających odpady

Odbiór odpadów charakteryzuje się przede wszystkim dużą ilością zleceń wykonywanych w ciągu dnia pracy. W zależności od rodzaju odbieranych odpadów może być to kilkanaście lub nawet kilkaset zadań w ciągu jednej zmiany. Z uwagi na specyfikę tej branży optymalizacja procesów logistycznych stanowi podstawowe narzędzie pozwalające zwiększyć efektywność, konkurencyjność i rentowność firmy.

Jesteśmy pionierem we wprowadzaniu na polski rynek zaawansowanych rozwiązań monitoringu dla branży komunalnej. Niejednokrotnie wraz z naszymi Klientami wyznaczaliśmy kierunki rozwoju technologii dla tego rynku. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam stworzyć elastyczną platformę, która idealnie spełnia potrzeby firm zajmujących się odbiorem odpadów.

Wspierając pracę działu obsługi klienta, dyspozytorów i operatorów pojazdów, XTrack pozwala zwiększyć efektywność całego przedsiębiorstwa poprzez m.in. planowanie trasówek, śledzenie statusów realizacji poszczególnych zdań, zarządzanie obiektami takimi jak pojemniki czy kontenery, a także kontrolę obiegu paliwa firmie.

System XTrack wspiera pracę branży komunalnej poprzez integrację w jednym spójnym systemie takich rozwiązań jak:

 • monitoring gps pojazdów,
 • monitoring parametrów pracy zabudowy i podwozia,
 • systemy wagowe,
 • identyfikacja rfid pojemników i kontenerów oraz kontrola ich zapełnienia,
 • inwentaryzacja w terenie,
 • terminal pokładowy XTrack Navi,
 • rejestrator obrazu,
 • terminal paliwowy,
 • możliwość łatwego planowania tras i ich optymalizowania wraz z automatyczną weryfikacja wykonania zadań.
Monitoring smieciarki

ZARZĄDZANIE LOKALIZACJAMI I REJONIZACJA

Oprogramowanie XTrack Manager działa w oparciu o dokładne mapy cyfrowe, które zawierają m.in. takie informacje jak nośność i wysokość wiaduktów, ograniczenia prędkości czy kierunkowość dróg. Oprogramowanie pozwala korzystać z popularnych podkładów mapowych: Emapa MapCenter, OpenStreetMap lub Yandex.

System XTrack pozwala podzielić mapę na rejony. Mogą one mieć dowolny kształt oraz kolor co znacznie ułatiwia ich rozróżnienie

Dzięki wbudowanemu edytorowi GIS zawarte w systemie mapy można dodatkowo rozszerzać o własne warstwy poprzez dodanie dowolnych obiektów czy pojedynczych lokalizacji, np. RIPOK-ów, szczególnych elementów infrastruktury czy Punktów Gromadzenia Odpadów.

System XTrack pozwala także w przejrzysty sposób dokonać podziału mapy na rejony, co znacznie ułatwia zarządzanie logistyką oraz przydzielanie zadań do odpowiednich pojazdów. Ponadto użytkownik może także wyznaczyć tzw. „geopłoty”, których przekroczenie będzie sygnalizowane odpowiednim alarmem i zostanie odnotowane w raporcie.

Wszystkie lokalizacje mogą zostać wprowadzone do systemu ręcznie lub poprzez zaimportowanie z plików zewnętrznych (SHP, GPX, GML, DXF, DWG, TAB) czy też na podstawie skanów lub dokumentacji terenu. Istnieje także możliwość tworzenia lokalizacji własnych na podstawie detali archiwalnych GPS na terenach bez jakiegokolwiek adresu.

PLANOWANIE HARMONOGRAMÓW I WYZNACZANIE TRAS CYKLICZNYCH

W procesie odbioru odpadów odpowiednie planowanie harmonogramów i tras ma bardzo duże znaczenie. System XTrack umożliwia wyznaczanie zarówno tras jednorazowych jak i cyklicznych. Każda z nich może przebiegać przez dowolną ilość punktów z zachowaniem zadanej kolejności przejazdu, terminów realizacji oraz okien czasowych. Każdorazowo można także określić, czy dana trasa ma być najkrótsza, najszybsza lub najtańsza.

Wszystkie zlecenia wizualizowane są na cyfrowej mapie, dzięki czemu wyznaczanie tras staje się bardzo intuicyjne. Etykieta, kształt, kolor czy wielkość punktów opisujących daną lokalizację można uzależnić od takich parametrów jak: rodzaj zlecenia, typ frakcji, częstotliwość obiorów, numer harmonogramu, nazwa lub rodzaj klienta itp.

W przypadku, gdy w trakcie dnia pracy pojawi się nowe zlecenie, istnieje możliwość zmodyfikowania wcześniej zaplanowanej trasy z uwzględnieniem aktualnej lokalizacji pojazdu.

Dzięki wykorzystaniu monitoringu GPS dyspozytor może porównać na jednej mapie trasę zaplanowaną z faktycznie przebytą i dokonać odpowiednich zmian.

Oprogramowanie XTrack Manager pozwala ponadto zaplanować różne scenariusze przejazdów i testować ich wykonanie bez konieczności wcielania ich w życie. Ta funkcjonalność pozwala nie tylko wybrać najlepszy wariant harmonogramu dla efektywnej realizacji zadań, ale również pozwala przygotować się na ewentualne sytuacje kryzysowe.

XTrack - planowanie tras cyklicznych i harmonogramów

WSPARCIE BIURA OBSŁUGI KLIENTA

W przypadku firm komunalnych jednym z poważniejszych problemów logistycznych okazuje się być trudność w określeniu dokładnej lokalizacji klienta już na etapie otrzymania zlecenia lub podpisania umowy.

System XTrack pozwala stworzyć w jednym miejscu bazę wszystkich Punktów Gromadzenia Odpadów (PGO) lub listę odbiorów i podstawień kontenerów. Dzięki geokodowaniu lokalizacja każdego takiego punktu jest wizualizowana na cyfrowej mapie już na etapie wprowadzania danych klienta do systemu.

Weryfikacja przejechanych tras w systemie monitoringu GPS pojazdów i maszyn XTrack

Dodatkowo każdej lokalizacji można nadać etykietę, kształt, kolor oraz wielkość punktu i uzależnić ją od takich parametrów jak: frakcja odpadów, typ pojemników / kontenera, średnia masa odpadów odebranych z posesji (określona dzięki systemom wagowym XTrack), nazwa lub rodzaj klienta, częstotliwość/dzień odbioru, jak również nr harmonogramu.

Dzięki rejonizacji nowe zlecenie od razu przypisywane jest do odpowiedniej ekipy odbierającej odpady. Na tej podstawie system automatycznie określa termin wykonania usługi oraz jej cenę. Ułatwia to pracę osobom odpowiedzialnym za obsługę klienta oraz zmniejsza czas niezbędny na wprowadzenie poszczególnych zleceń/umów. Dodatkowo automatyzacja niektórych procesów eliminuje ryzyko popełnienia błędów.

Wszystkie wprowadzone dane o dotychczasowych i nowych Klientach są natychmiast widoczne również dla dyspozytorów, co zapewnia szybki obieg informacji wewnątrz firmy.

MONITORING I KONTROLA

Monitoring GPS stanowi podstawowy element systemu XTrack. Na jego podstawie w oprogramowaniu XTrack Manager wyświetlana jest dokładna lokalizacja pojazdu/maszyny oraz przejechana trasa, kierunek i prędkość poruszania się, czas postoju oraz informacja dotycząca aktualnego trybu pracy (jazda lub postój). Odbiornik sygnału GPS znajduje się w sercu całego systemu – rejestratora XT4. Jest to urządzenie służące do rejestracji wszystkich parametrów związanych z charakterystyką pracy danego pojazdu/maszyny oraz przekazywania pobranych danych przez WiFi lub GPRS bezpośrednio na serwery systemu XTrack.

monitoring_gps_xtrack_ikona_duza

MONITORING PARAMETRÓW PRACY ZABUDOWY I PODWOZIA

Platforma XTrack pozwala na pełny monitoring parametrów pracy pojazdu – jego zabudowy i podwozia. Jest to możliwe dzięki podłączeniu systemu do magistrali CAN oraz instalacji dodatkowych czujników. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam tak zunifikować wszystkie komponenty, aby ich instalacja była możliwa w każdym pojeździe, niezależnie od jego rodzaju czy roku produkcji. Rodzaj rejestrowanych parametrów zależy od typu danej zabudowy i ustalany jest indywidualnie z każdym klientem.

POKŁADOWE SYSTEMY WAGOWE

XTrack to również pokładowe systemy wagowe, które umożliwiają pomiar masy odbieranych odpadów. W naszej ofercie znajdują się zarówno montowane na ramie pojazdu wagi podwoziowe jak i wagi dynamiczne. Dzięki dynamicznemu systemowi ważenia montowanemu na zasypie pomiar może być dokonany w trakcie załadunku. Dodatkowe wykorzystanie identyfikacji RFID pozwala automatycznie powiązać pobrany odczyt z konkretnym klientem i lokalizacją.
Wagi oferowane w systemie XTrack spełniają wszystkie wymogi niezbędne do przeprowadzenia procesu legalizacji.

pokladowe_systemy_rejestracji_danych_xtrack_ikona_duza
odbior_odpadow_xtrack

IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW, KONTENERÓW I WORKÓW NA ODPADY

Dzięki zastosowaniu transponderów RFID platforma XTrack umożliwia jednoznaczną identyfikację pojemników i kontenerów na odpady oraz skuteczne zarządzanie nimi. W przypadku worków proces ten realizowany jest poprzez wykorzystanie kodów kreskowych.

MONITORING ZAPEŁNIENIA POJEMNIKÓW NA ODPADY

XTrack BinMonitor to urządzenie montowane wewnątrz kontenerów na odpady takich jak pojemniki półpodziemne, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów tzw. „dzwony”, kontenery zamknięte typu KP itp.

Zastosowanie ultradźwiękowego czujnika odległości, baterii o długiej żywotności oraz technologii GSM do przesyłu danych umożliwia monitorowanie bieżącego zapełnienia pojemnika z odpadami i dynamiczne planowanie odbiorów.

BinMonitor wyposażony został w aktywny monitoring lokalizacji pojemnika co oznacza, że informacje o położeniu obiektu (współrzędnych GPS) wysyłane są cyklicznie bezpośrednio do platformy XTrack. W praktyce umożliwia to kontrolę nad rozmieszczeniem pojemników i zapobieganie nieplanowanym zmianom ich lokalizacji czy kradzieżom.

Informacje o stanie zapełnienia poszczególnych pojemników wraz z ich graficzną prezentacją i lokalizacją na cyfrowej mapie wyświetlane są w oprogramowaniu XTrack Manager lub dostępnej z poziomu przeglądarki aplikacji WebX. Jeżeli w którymś z obiektów zostanie przekroczony odgórnie określony stan, system natychmiast wyśle wiadomość alarmową za pośrednictwem e-mail oraz sms i wyświetli komunikat w systemie.

XTrack BinMonitor - monitoring zapełnienia pojemników na odpady (m.in. pojemników półpodziemnych, pojemników typu "dzwon", kontenerów zamykanych typu KP). identyfikacja RFID pojemników, lokalizacja GPS, alerty w przypadku zbyt wysokiego stanu zapełnienia wysyłane poprzez e-mail o sms
Terminal pokładowy XTrack Navi z listą zadań oraz trasą do wykonania w danym dniu

TERMINAL POKŁADOWY XTRACK NAVI

Zaplanowane przez dyspozytora trasy, zawierające zbiór zleceń do wykonania, przekazywane są do pokładowych terminali nawigacyjnych XTrack Navi zainstalowanych w kabinie pojazdu. Kierowca ma dostęp do listy realizowanych zadań, gdzie może oznaczać status każdego z nich oraz rejestrować dodatkowe notatki i zdjęcia. Zmiana statusu zlecenia może być realizowana manualnie lub w pełni automatycznie w oparciu o lokalizację GPS albo odczyt transpondera RFID zamocowanego na pojemniku/kontenerze na odpady. Dyspozytor ma możliwość modyfikowania trasy w ciągu dnia i przesyłania zaktualizowanych zadań bezpośrednio na terminal XTrack Navi. Dzięki tej funkcjonalności firma jest w stanie efektywnie obsługiwać zlecenia jednorazowe nawet w dniu przyjęcia zamówienia od klienta. Ponadto zlecenia wyświetlane są na mapie, co umożliwia nawigowanie kierowcy po ustalonej trasie z punktu do pnktu, co staje sie szczególnie cenne przy wdrażaniu nowych kierowców do pracy.

REJESTRATOR OBRAZU XTRACK

W branży komunalnej coraz częściej wykorzystywane są pojazdy, których zabudowa doposażona jest w kamery. Ich wykorzystanie pozwala nadzorować stan techniczny pojemników i kontenerów, kontrolować miejsca podstawień oraz tworzyć dokumentację zdjęciową dla całej trasówki.

Raport z systemu XTrack ukazujący na wykresach masę zebranych odpadów przez śmieciarkę z podziałem na typy pojemników, gęstość odpadów, rodzaje pojemników oraz wskazujący zysk na metr sześcienny odebranych odpadów w zależności od typu pojemnika oraz masę odpadów zebranych przez śmieciarkę w czasie

SZCZEGÓŁOWE RAPORTY I ANALIZY

Oprogramowanie XTrack zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości analizy pobranych danych, co pozwala ograniczyć papierowy obieg dokumentów. Poza zdefiniowanymi raportami istnieje możliwość tworzenia własnych szablonów, dzięki czemu można uzyskać dedykowane zestawienia dla różnych zastosowań.

Mogą być to np. raporty:

 • eksploatacyjne określające zużycie paliwa czy czas pracy zabudowy
 • rozliczenie czasu realizacji poszczególnych zleceń
 • wielkości masy odpadów odebranych od poszczególnych klientów w wybranym okresie
 • obciążenia poszczególnych pojazdów
 • nieautoryzowanych zdarzeń (np. otwarcie przestrzeni ładunkowej poza punktem wykonywania zleceń, wyjazd poza trasę)

Zestawienia mogą być tworzone w oparciu o wszystkie dane zarejestrowane za pośrednictwem systemu.

KONTROLA GOSPODARKI PALIWOWEJ

Rejestrator XTrack w standardzie dokonuje pomiaru ilości paliwa w baku – rejestruje tankowania i ewentualne ubytki paliwa.

Dla pełnej kontroli gospodarki paliwowej stworzyliśmy Terminal paliwowy XTrack przeznaczony do montażu na zbiornikach wewnątrzzakładowych stacji dozujących paliwo oraz AdBlue. Jego zadaniem jest kontrola ilości wydanego paliwa oraz przesyłanie pozyskanych danych do oprogramowania XTrack. Wykorzystanie terminala w połączeniu z monitoringiem ilości paliwa w baku pojazdu pozwala śledzić cały proces zużycia paliwa – od momentu tankowania do sposobu eksploatacji pojazdu czy maszyny.

Dostęp do zbiornika możliwy jest po dokonaniu dwustopniowej identyfikacji przy użyciu kart RFID, co pozwala zidentyfikować osobę dokonującą tankowania oraz pojazd, do którego paliwo zostało wlane. Ułatwia to rozliczenia i umożliwia wskazanie osób, które dokonują ewentualnych upuszczeń paliwa.

Terminal paliwowy XTrack został doceniony przez czołowego producenta zbiorników – Kingspan Environmental, który umieścił go w swojej ofercie jako nieodłączny element zbiorników w opcji Premium.

xtrack_oem_ikona_duza

XTRACK DLA PRODUCENTÓW ZABUDÓW SPECJALISTYCZNYCH

Doskonała znajomość specyfiki branży komunalnej oraz nieustanna obserwacja potrzeb Klientów niejednokrotnie pozwoliły nam tworzyć innowacyjne rozwiązania, które wyznaczały kierunki rozwoju rynku. Na przestrzeni lat stworzyliśmy kompletny produkt umożliwiający efektywne zarządzenie flotą oraz zasobami.

Elastyczność i wysoka jakość systemu XTrack sprawiły, że został on również doceniony przez producentów pojazdów specjalistycznych, którzy zaczęli stosować go jako standardowe wyposażenie, fabryczną opcję lub produkt doskonale uzupełniający ich ofertę.

Jednym z takich rozwiązań jest system Zdalnej Diagnostyki XTrack, który wykorzystywany jest z powodzeniem przez przedsiębiorstwa komunalne, a od 2012 jest również standardem w śmieciarkach produkowanych przez EKOCEL (grupa ZOELLER).

APLIKACJE MOBILNE XTRACK

Uzupełnienieniem oferty XTrack są aplikacje mobilne, które przeznaczone są dla urządzeń z systemem Android i modułem GPS. Od momentu uruchomienia każdej aplikacji i zalogowania się do niej wszystkie współrzędne lokalizacyjne urządzenia będą widoczne w oprogramowaniu XTrack Manager, gdzie mogą także zostać poddane analizie. Pozwala to śledzić aktualną lokalizację, trasę przejazdu, kierunek poruszania się oraz prędkość. Dodatkowo aplikacje umożliwiają przesyłanie zdjęć wykonanych smartfonem (np. uszkodzonego pojemnika) oraz dodatkowych notatek co znacznie ułatwia tworzenie dokumentacji.

Opcjonalnie aplikacja może zawierać dodatkowe przyciski, za pośrednictwem których operator będzie wprowadzał do systemu określone odgórnie zdarzenia, np. odbiór lub podstawienie kontenera.

Aplikację pobrać można ze sklepu Google Play.

UWAGA: Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania konta webowego XTrack udostępnionego wybranym klientom XTrack.

Zapraszamy do bezpośredniego kontktu abyśmy mogli przedstawić szczegółową ofertę.

Zachęcamy również do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi systemu XTrack dla firm zajmujących się odbiorem odpadów:

NASI KLIENCI

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt