Monitoring GPS i kontrola XTrack - ikona

MONITORING

AND CONTROL

GPS monitoring, control of operating parameters of the vehicle, warnings.

Optymalizacja tras i planowanie trasówek, wyznaczanie tras, planowanie zadań, oprogramowanie dyspozytorskie XTrack - ikona

OPTIMIZATION

AND PLANNING

Setting and optimization of routes, supporting work of the dispatcher, navigation.

Szczegółowe analizy i raporty z danych zawartych w systemie XTrack - ikona

DETAILED REPORTS

AND ANALYSES

Data summaries, detailed analyses of the gathered information.

Identyfikacja RFID obiektów w terenie i inwentaryzacja - ikona

IDENTIFICATION AND

ASSETS MANAGEMENT

RFID technology, identification and management of assets, field inventory.

Zintegrowana gospodarka paliowowa oraz terminal paliwowy i TankMonitor XTrack - ikona

INTEGRATED

FUEL ECONOMY

Fuel control in the company, management of tanks, fuel terminals.

Pokładowe systemy rejestracji danych, rejestracja parametrów pracy zabudowy XTrack - ikona

ON-BOARD DATA

LOGGING SYSTEMS

Monitoring operational parameters of the chassis and body, dynamic weighing systems.

Mapy, warstwy i mapy własne, zarządzanie lokalizacjami XTrack - ikona

MAPS AND

MAPPING RESOURCES

Own map layers, marking areas, location management.

Rozwiązania XTrack dla producentów zabudów specjalistycznych OEM - ikona

XTRACK

OEM

Solutions for manufacturers of special vehicles.

Dwukierunkowa automatyczna komunikacja dyspozytora z kierowcami, wsparcie pracy dyspozytora, weryfikacja przydzielonych zadań XTrack - ikona

DISPATCHER AND

DRIVERS COMMUNICATION

Electronic transfer of scheduled routes, control of the status of order execution.

INDUSTRIES

XTRACK IN NUMBERS

0
Countries
0
Installed weighing systems
0
Fuel terminals
0
Clients
0
Tracking devices
0
RFID transponders on containers

OUR CLIENTS

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt