Zapisovač XTrack umožňuje kromě seskupování údajů z přijímače GPS také sběr dat souvisejících s provozem podvozku. Tyto údaje jsou obvykle získávané připojením zapisovače ke sběrnici CAN nebo příjmem z následně namontovaných doplňkových senzorů.

Sběrnice CAN se využívá pro přenos dat vysílaných ze snímačů, které monitorují různé subsystémy vozidla – ke sběrnici se připojí různé senzory a sondy, které poskytují informace o provozu vozidla, jako je rychlost otáček motoru, brzdný účinek, spotřeba pohonných hmot nebo teploty. Podle výrobce vozidla nebo stroje se určí, jaké druhy parametrů lze zaznamenávat. Kontaktujte nás, pokud chcete zjistit, jaké parametry provozu podvozku lze monitorovat právě u vašich vozidel nebo strojů.

Obvykle je možno zaznamenávat tato data:

  • rychlost otáček a dobu provozu motoru,
  • přesná a skutečná spotřeba pohonných hmot,
  • čas stání,
  • ujeté kilometry,
  • čas provozu hydraulického čerpadla.

Pokud vaše vozidla nebo stroje mají vzduchové odpružení, pak zároveň můžete monitorovat stav tlaku v odpružení.  Podle něj systém XTrack vypočte přibližnou hmotnost vozidla, což umožní vyhnout se přetížení a tudíž nebudete pokutování případnou silniční kontrolou – když budete znát aktuální hmotnost vozidla, lehce naplánujete trasu tak, aby se vozidlo vzhledem ke své hmotnosti pohybovalo pouze po povolených úsecích.

Všechny parametry, které lze zaznamenat, jsou stahovány v reálném čase a následně jsou seskupované v XTrack zapisovači a průběžně odesílané do systémové databáze. Tímto způsobem lze kdykoliv ověřit, jak probíhá provozování vašich vozidel a strojů.

Záznam parametrů týkajících se provozu podvozku, a to včetně monitoringu GPS slouží k celkové kontrole umístění a způsobu, jakým je provozován váš vozový park. Lehce si ověříte, jestli sjednané zakázky byly provedené, odhalíte krádež pohonných hmot nebo melouchy.

Díky dostupným nástrojům pro analýzu, které jsou součástí systému a údajům, které XTrack zapisovač shromažďuje, můžete jednoduchým způsobem provádět komplexní analýzy provozních nákladů na vozový park, nákladů na individuální vyřízení každé zakázky anebo ziskovost zakázek. V dlouhodobém horizontu jej můžete využívat pro zjišťování ziskovosti jednotlivých operací.

Celé toto řešení lze doplnit o identifikaci řidičů a operátorů, kteří se registrují do systému vlastní RFID kartou. Tímto způsobem se všechny události spojené s provozem vozidla přiřadí k určité osobě, která daný den pracovala s konkrétním vozidlem nebo strojem. Tato funkce také umožňuje používat náš systém jako dálkový zapisovač  pracovní doby (např. na stavbě).

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt