Moduł OptiTrax je nezbytným nástrojem v oblasti operačního řízení vozového a strojového parku. Mapy pro plánování úloh a možnost parametrizace prvků vozového parku představují nepostradatelnou podporu pro dispečery.

 XTrack systém je založen na velmi přesných digitálních mapách, které obsahují informace, jako je nosnost a směr silnic, velikost viaduktů, omezení na pozemních komunikacích nebo aktuální dopravní situaci. Navíc můžete sami přidávat své vlastní mapové vrstvy a rozdělit si terén na oblasti.

 Softwarové funkce vám umožní určit trasu pro každé vozidlo provedením vhodného výběru z libovolného počtu bodů na mapě, a pokročilé optimalizační algoritmy ji následně upraví z hlediska pořadí jízdy a uskutečnění úlohy. Plánování trasy probíhá na základě všech údajů o pozemních komunikacích dostupných v systému a zohledňuje další podmínky, jako třeba časová okna, termín a kubatura vozidla / stroje. XTrack vám pokaždé určí nejkratší, nejrychlejší a nejlevnější trasu. Kromě plánované trasy, určí také čas potřebný k provedení jednotlivých úkolů tak, aby dispečer mohl optimálním způsobem koordinovat práci posádek, čímž se zvyšuje efektivita využití vozového parku a snižuje potřebný čas a náklady na jízdy.

Plánovaná trasa se ukládá do systému a je přenášena do vozidla na palubní terminál XTrack Navi. Každé vozidlo má v terminálu přiřazená svá vlastní přístupová data, a proto neexistuje riziko vzniku záměny naplánované trasy vozidla. V případě vzniku nové zakázky dispečer může průběžně přeplánovat a optimalizovat celodenní trasy, dokonce s ohledem na aktuální umístění vozidla v terénu a následně zaslat tyto pozměněné údaje přímo na palubní terminál do vozidla.

Se softwarem XTrack se práce dispečerů stává mnohem jednodušší a efektivnější. Všechna data o zakázkách, nákladech a aktuální lokaci vozidel se zobrazují na digitální mapě. Způsob zobrazení jednotlivých objektů (body nakládek / vykládek a vozidel) je závislý na jejich typu, druhu nakládky, termínu aj.

Plánování tras a související výpočty probíhají přímo v systému. Úkoly v terénu jsou optimalizovány, aby se zabránilo dalším zbytečným nákladům a snížily se ujeté kilometry. V dlouhodobém horizontu, se tato skutečnost promítne do faktické úspory, lepšího využívání vozidel a snížení negativního dopadu výfukových plynů na životní prostředí.

 S XTrackem si můžete být jisti, že vaše zdroje jsou optimálně využívané a naplánované trasy jsou ty nejlepší pro potřeby vašeho podnikání.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt