Za účelem zjednodušení řízení logistiky a distribuce, vytvořili jsme pro vás v XTrack systému možnost malování a přidávání dělení mapy na oblasti. Jednotlivé oblasti lze snadno nakonfigurovat, pokud označíte potřebné body, které již systém automaticky propojí čárami. Tyto tvary se odlišují v zeměpisném zobrazení, protože mají podobu další vrstvy. Každá zadaná oblast může mít jinou barvu, abyste ji mohli rychle rozeznat od ostatních.

Rozdělení do oblastí je závislé na vašem podnikatelském modelu. Konkrétní digitální mapu můžete rozdělit na oblasti podle technických požadavků, typu úkolů, lokalizace poboček, bydliště zaměstnanců, počtu klientů, obratu, kupní síly obyvatel nebo jiných kritérií, které jsou pro vás důležité.

Na základě zadaných oblastí se automaticky přiřazují úkoly k určitým zdrojům. Při vhodném nastavení parametrů vozidel a implementaci struktury společnosti, zakázky, které budou vložené do systému se okamžitě přidělí k příslušným osádkám, s přihlédnutím k druhu zakázky a technickým možnostem jednotlivých vozidel a strojů.

Například: zakázka přepravy určitého množství betonu na stavbu, bude automaticky přesměrována na skupinu míchaček / čerpadla na beton z nejbližší základny / oddělení výroby, zatímco jiná zakázka, např. přepravy štěrku, bude přiřazena do skupiny sklápěček. Pak dispečeři podle situace a rozmístění vozidel v terénu rozhodnou, jaké úkoly přidělí jednotlivým vozidlům při zohlednění jejich ložné míry / kapacity atd. Systém samozřejmě umožňuje dispečerovi všechny tyto úkoly ručně zadat nebo editovat, jestliže to situace vyžaduje.

Výhodou rajonizace je také případná možnost vymezení dispečerovi nebo jiným uživatelům zobrazení jen na seznam úkolů, které se týkají pouze jejich pobočky.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt