XTrack systém se vám také může skvěle osvědčit při plánování harmonogramů pro opakované úkoly. Na základě takového systému na příklad fungují obchodní společnosti, distribuce, komunální služby a další, u kterých se opakuje realizace některých zakázek v terénu.

Zaměstnanec, který plánuje cyklickou trasu, má k dispozici mapy, na kterých se zobrazují úkoly všech podřízených zaměstnanců včetně popisu opakování – den, frekvence, čas aj. Označení, tvar, barva či velikost bodů popisujících umístění může záviset na následujících údajích: typ zakázky / produktu, statistické parametry (např. průměr množství dodaného zboží, obrat zákazníka aj.), název nebo typ zákazníka, frekvence / den dodání, číslo harmonogramu. Pro každý seznam se počítá čas, vzdálenost a celkové množství zboží, který se bude přepravovat, takže dispečer získá ucelený obraz o plánované trase. Tento postup umožňuje velmi efektivně optimalizovat plánování harmonogramů.

Dispečer po vytvoření cyklické trasy obdrží tyto informace (záleží na odvětví působení společnosti):

  • předpokládaná vzdálenost,
  • předpokládaná doba jízdy,
  • počet zastávek,
  • počet zásilek.
Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt