Abyste si usnadnili plánovací procesy, máte v systému XTrack možnost znázornění organizační a provozní struktury vaší společnosti. Umožní vám to nejlepší přizpůsobení systému k vlastnostem vaší společnosti. Mapa struktury společnosti se zobrazuje v podobě víceúrovňového stromu s adresáři a uzly. Jednotlivé prvky stromu se mohou týkat vašich oborů podnikání, poboček nebo typů nákladů nebo vozidel, jaké u vás máte. Například pro pobočku „Praha“ můžete vytvořit skupiny „jeřáby“, „auta“, „popelářská vozidla“ a v jednotlivých skupinách přiřadit konkrétní vozidla s poznávacími značkami. Navíc, tento systém vám umožní vyznačit na digitální mapě jednotlivé regiony, ve kterých působíte, podrobnější informace ohledně této funkce naleznete v oddíle Regionalizace a oblasti působnosti.

Každý prvek lze popsat celou řadou atributů plně popisujících vlastnosti vybrané organizační jednotky společnosti. Mimo jiné, lze takto automatizovat logistické procesy neboli přidělování zakázek pro jednotlivé pobočky, trasy, vozidla apod. Nabízí se několik desítek různých parametrů pro určení organizačních prvků, např.:

  • Počáteční /koncový bod trasy,
  • Čas odjezdu/příjezdu,
  • Výchozí řidič,
  • Pracovní doba (začátek a konec),
  • Optimální počet navštívených bodů,
  • Trvání nakládky,
  • Parametry vozidla (ložná míra, výška, aj.),
  • Oblast působení (účtovací jednotka nebo individuálně zavedená oblast).

Zadané údaje o logistické organizační struktuře mohou být uloženy jako konfigurační varianty neboli scénáře. Scénáře mohou být libovolně vytvářené, kopírované a upravované. Mohou se vzájemně lišit celou řadou prvků, včetně lokalizace a rozměrů vytyčených oblastí, počtem denně provozovaných vozidel na dané trase nebo třeba podle zařazení přepravovaného zboží. Využití jednotlivých možností na základě údajů o úlohách umožňuje vytvořit scénáře – popis nákladů a času plnění, potřebných zdrojů a mnoho dalších parametrů nezbytných pro vyřešení logistického problému.

Scénáře lze libovolně otestovat nasimulováním průběhu jednotlivých variant z konfiguračního stromu, aniž byste je museli uvést do života. Pokud analyzujete takto získané informace, snadno zvolíte nejoptimálnější řešení pro vaše podnikání a zamýšlené cíle. Stejně tak lze naplánovat postupy pro opakující se úkoly.

Kromě toho, pokud vytvoříte simulaci reálných situací, pak pro případ jakýchkoliv problémů budete schopni pohotového přizpůsobení na měnící se podmínky. Například, jestliže jedno z vašich vozidel selže – uvedete do života jednu z předem naplánovaných variant. Takto dosáhnete snížení nákladů a eliminace zbytečných prostojů při možné krizi.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt