Zvyšte efektivitu práce – plánujte úkoly a optimalizujte trasy

Jestliže patří do vašeho podnikání řízení vozového parku, jistě víte, proč se vyplácí plánovat. Jedná se o klíčový proces, který umožňuje, aby vaše společnost správně fungovala a dosahovala strategických cílů. Se systémem XTrack můžete plánovat trasy pro jednotlivá vozidla a používat alternativní scénáře, které v případě potřeby lze aplikovat (např. při selhání jednoho z vozidel). Získáváte nepochybné výhody v podobě úspor plynoucích z optimalizace tras, efektivnějšího využití vozového parku nebo efektivnějšího využití pracovní doby zaměstnanců.

Když si můžete v systému porovnávat vámi vytvořený plán se skutečným plněním úkolů, bude pro vás výrazně jednodušší provést optimalizaci tras. Vhodné algoritmy vám pomohou pružně přerozdělit úkoly a přiřadit je k jednotlivým vozidlům a strojům.

Plánování a optimalizace ještě nikdy nebyla tak snadná.

Optymalizacja tras i planowanie tras, trasówki, wyznaczanie tras, planowanie zadań, oprogramowanie dyspozytorskie XTrack - ikona

Software pro dispečery OptiTrax

Jedná se o součást softwaru XTrack, která podporuje plánování a optimalizaci úkolů. Tento modul funguje na základě přesných digitálních map a umožňuje přidání vlastních vrstev, ploc, stejně jako lokalit.Využití personalizovaných map vám umožní efektivně řídit příkazy a úkoly, pohodlně je rozdělit mezi různá vozidla a stroje a optimalizovat jejich jízdní trasy. Pokud použijete GPS řízení lokalit a monitorování provozu vozidel (včetně nákladu), můžete sledovat postup realizace jednotlivých zakázek a ověřovat jejich plnění. Se všemi informacemi v jednom systému pohromadě budete moct rychle provést vyúčtování vašich zakázek. Mezi výhody OptiTrax modulu patří jeho neomezená kapacita, co se týče počtu uživatelů. Znamená to, že v rámci jedné společnosti může být současně používán mnoha dispečery a dopravci. Tímto způsobem má každý přístup k nejaktuálnějším údajům.

Zadávání údajů o vozidlech

Tento systém umožňuje zaznamenat podrobné údaje o jednotlivých vozidlech a strojích. Do softwaru lze zadat takové informace, jako například druh nákladu přepravovaného konkrétním vozidlem, druh práce, přípustná pracovní doba řidiče, cena přepravy, motohodiny / provozní hodiny. Tyto informace systém zohlední při optimalizaci a plánování tras, aby se zabránilo přetížení nebo překročení povolených limitů.

Data a parametry provozu strojů a vozidel mohou být taktéž přejaté z externích zdrojů, jakými jsou například programy a provozní moduly pro řízení vozového parku.

Navíc provozní modul umožňuje ukládání údajů z knihy jízd a upozorňuje na konec platnosti pojištění nebo na nutnost provedení technické a periodické prohlídky. Systém vás může upozornit prostřednictvím textové zprávy nebo e-mailu na tyto blížící se události.

Zmapování organizační struktury ve vaší společnosti

Abyste získali plánovací procesy přesně dle vašich potřeb, máte možnost v systému XTrack znázornit organizační a provozní strukturu vaší společnosti. Jednotlivé prvky mohou znázorňovat, např. druhy nákladu, pobočky nebo typy vozidel / strojů. Na základě zadaných údajů, systém automaticky přidělí úkoly jednotlivým oddělením, vozidlům nebo jejich osádkám.

Pomocí zmapování struktury lze navrhnout několik scénářů a otestovat je, aniž byste je museli prakticky realizovat. Na základě různých simulací a analyzování takto získaných dat můžete vybrat tu nejlepší variantu a nejoptimálnější trasu jízdy a připravit se na jakékoliv nepředvídatelné situace, jakými mohou být selhání stroje nebo nemoc zaměstnance.

Rajonizace a oblasti působení

Digitální mapy, které jsou v XTrack systému k dispozici, lze rozdělit libovolně na oblasti, což značně usnadňuje řízení logistiky a automatizuje přiřazování úkolů. Oblasti mohou mít libovolný tvar, barvu a popis, aby se zachovala přehlednost pro dispečera.

Mimo jiné, tyto oblasti lze využívat k následujícím účelům:
• seskupování objektů do oblastí,
• statistické výpočty pro jednotlivé oblasti,
• automatizaci přidělování zakázek do určitých oblastí / základnám / organizačním jednotkám,
• udělování oprávnění pro zobrazování objektů / majetku pro jednotlivé uživatele nebo dispečery.

Plánovaní a optimalizace tras

Parametrizace vozidla, zmapování profilu společnosti a extrémně přesné digitální mapy měst umožňují určit nejlepší trasu pro každé vozidlo. Algoritmy, které zahrnuje modul OptiTrax nejenže umí naplánovat nejlepší trasu, ale také ji optimalizují, co se pořadí prováděných úloh týče, s přihlédnutím k dalším parametrům, jako jsou časová okna nebo termíny. Navíc, sami si můžete vybrat, zda konkrétní trasa bude nejkratší, nejrychlejší nebo nejlevnější. Systém také vypočítá čas potřebný pro plnění jednotlivých úloh podle údajů o trase.

Rozpis jízd, který přijme dispečer spolu se seznamem objednávek je převeden na palubní terminál Navi, který má každý řidič k dispozici. V případě vzniku nového úkolu, lze změnit a aktualizovat trasu dokonce i v průběhu již započaté směny.

Plánovaní cyklických tras

XTrack systém umožnuje zároveň plánovat jednorázové trasy a stejně tak vytvářet seznamy tras pro opakované úkoly.

Každé opakování úkolu a jeho parametry, jako je datum a čas provedení jsou dostupné pro dispečera společně se seznamem úkolů od všech posádek. Vizualizace těchto parametrů závisí na individuálním nastavení a charakteristice jednotlivých odvětví působení společnosti. Na základě zadaných hodnot je vypočtena nejlepší trasa pro konkrétní cyklus a také vzdálenost a čas potřebný pro realizaci úkolu. Jestliže dispečer obdrží všechny informace, které potřebuje, výrazně mu to usnadní plánování harmonogramu jízd.

Verifikace tras a vyúčtování posádek

Propojení GPS lokalizace a modulu pro optimalizaci a plánování tras umožňuje automatické ověření stavu objednávek, aniž by bylo nutné únavně porovnávat ujetou trasu se záznamy na papíru. Kromě toho, díky XTrack Navi může řidič do systému zaznamenávat poznámky a fotografie, což dále zlepšuje vzájemnou komunikaci mezi řidičem a dispečerem.

Dostupné v systému nástroje pro tvorbu sestav, umožnují libovolně kombinovat získané data, takže můžete získat podrobný seznam neprovedených úkolů, neautorizovaných událostí a zpoždění. Také si můžete porovnat plánovanou trasu k trase, která byla uskutečněna a zjistit, jaké byly rozdíly v čase a kilometrech.

Modul pro zákaznický servis

XTrack systém díky tomuto vyhrazenému modulu umí podpořit zaměstnance zákaznického servisu. S okamžitým geokódováním adres a jejich následnou lokalizací na digitální mapě, systém automaticky a okamžitě přiřadí zákazníka k příslušnému regionu, ceníku nebo datu plnění požadované služby. To vám umožní omezit požadované množství informací, které musí zaměstnanci zákaznického servisu znát a tak zvýšíte nejen kvalitu práce, ale i efektivitu celého podniku.

Pokud však je vaše firma pružná a působí na internetu, pak XTrack systém umožňuje použití modulu „Online služby zákazníkům“, kde si zákazník sám objedná službu a následně ji může sledovat – od přijetí objednávky prostřednictvím přidělení k určité osádce / vozidlu, průběhu až po vyúčtování.

Integrace s externími systémy

Logisticko-dispečerské moduly XTrack systému mohou být integrovány do libovolného software typu FK, ERP, účtovacím sw, SFA (mobilní obchodní zástupce) nebo FFA (mobilní servisák). Existuje také možnost využít integrační funkci WebService – XML. Spolupracujeme s klíčovými dodavateli informačních systémů, abychom společně nabídli našim zákazníkům odpovídající a plně propojitelný systém pro řízení podniku.

Když spojíte váš XTrack systém s jiným softwarem, který ve společnosti používáte, zautomatizujete výměnu informací. Údaje o přijatých zakázkách se okamžitě odesílají z ERP systému do modulu OptiTax, kde proběhne optimální přidělení úkolů k vozidlům / řidičům a následné ověřování plnění na základě údajů získaných z GPS. Poté, informace o splnění úkolů jsou odesílány do jiných systémů za účelem vyúčtování (HR a mzdový systému) nebo jiného využití (systém pro skladové hospodářství).

Díky flexibilitě, znamenité kompatibilitě se všemi typy vozidel nebo strojů a značným možnostem jeho rozšíření o další přídavné moduly, lze systém XTrack přizpůsobit potřebám jakéhokoliv vozového parku. Zvolte vaše odvětví, abyste si vybrali perfektní řešení pro vaši firmu.

NAŠI KLIENTI

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt