Zákazníci, kteří si sami  objednávají  dodávky pohonných hmot, velmi často toto provádí na poslední chvíli, ale očekávají okamžité dotankování nádrže. Toto jednání ztěžuje plánování distribučních tras pro cisterny a vede k neefektivnímu využívání zdrojů (vozidla / zaměstnanci) a v důsledku toho se zvyšují náklady na distribuci pohonných hmot, které platí příjemce.

Systém XTrack nabízí řešení v podobě výdejního terminálu nebo TankMonitoru, které umožňují průběžné sledování stavu v nádržích, které zásobujete a na tomto základě efektivně plánovat harmonogramy dodávek. Při stejném počtu zaměstnanců zvládnete zásobit více zákazníků a přitom snížíte náklady na logistiku.

Scheme of fuel supply control

Diagram p

XTrack umožňuje průběžně na digitální mapě vizualizovat umístění jednotlivých nádrží včetně grafické informace o aktuálním stavu hladiny. Způsob zobrazování nádrží závisí na stavu hladiny, druhu PHM nebo zásobovacích hodin. V tomto software také naleznete úplný seznam nádrží, který obsahuje např. tyto informace: jméno a ID nádrže, kapacita, aktuální zeměpisná poloha, stav hladiny pohonných hmot v nádrži a časový údaj o poslední aktualizaci:

Wizualizacja rozmieszczenia oraz zapełniania poszczególnych zbiorników paliwowych na cyfrowej mapie

Pokud v některé lokalitě klesne hladina pohonných hmot příliš nízko, systém automaticky informuje o této situaci prostřednictvím sms nebo e-mailem. Tímto způsobem můžete průběžně sledovat hladinu pohonných hmot v cisternách zákazníků a podle toho vhodným způsobem plánovat dodávky. Podobně si můžete nechat zasílat zprávy ohledně změny polohy nádrže nebo v případě odpojení terminálu, ke kterému je připojen.

Každý zaměstnanec, který chce provést doplnění PHM, musí se autorizovat pomocí karty nebo přívěsku s kódem RFID. Tento postup umožňuje snadné vedení záznamů o tankování a jednoznačnou identifikaci osoby odpovědné za nepatřičné způsoby chování.

Kromě toho systém také usnadňuje zjištění jakéhokoliv zneužití PHM zákazníkem, jako je například záměna jednoho druhu pohonné hmoty za jinou nebo porušení výhradní smlouvy na dodávky pohonných hmot. Přes výdejní terminál lze také na dálku zablokovat palivové čerpadlo, na příklad, pokud zákazník nehradí své závazky.

S ohledem na dobře vyvinutou databázi tohoto software, můžete využívat průběžné a archivní údaje najednou. Lze je vizualizovat na mapách, v grafech nebo soustředit v tabulkách.  Na příklad, můžete vytvořit graf, který zobrazuje stav v konkrétní nádrži za určité časové období.

XTrack Graph presenting how the feul level in the tank has change during the time

Velmi výkonný modul pro tvorbu sestav na příklad umožňuje sledovat dodávky v daném období a na tomto základě určit budoucí poptávky nebo odhalit zneužívání PHM ze strany zaměstnance. Je také neocenitelným pomocníkem při procesu fakturace a inventarizace pohonných hmot. Tento systém vám totiž poskytuje prakticky neomezené možnosti pro vytváření sestav s využitím všech údajů shromážděných v databázi. Každou z těchto sestav můžete uložit v oblíbených formátech typu MS Excel nebo PDF.

Aby požívání XTrack systému bylo pro vás pohodlné, lze údaje o aktuálním nebo archivním stavu nádrží zobrazovat:

  • Přímo z počítače – díky desktopové aplikaci XTrack Analizer,
  • z libovolného prohlížeče – díky webové aplikaci WebX,
  • z libovolného mobilního zařízení s OS Android – díky mobilní aplikaci  XTrack LevelApp.

Ostatní XTrack řešení představují ideální doplnění naší nabídky určené pro distributory pohonných hmot.

Nástroje pro monitorování a optimalizaci vám zprostředkují kompletní informace ohledně stavu plnění jednotlivých zakázek, způsobu nasazení jednotlivých vozidel nebo průběžné a archivní polohy označených vozidel, místa, ve kterých vozidla zastavila nebo čas a místo spuštění čerpadla. Budete moci lehce zjistit, zda se řidiči pohybují po nejekonomičtější trase nebo vyloučit zneužití pohonných hmot.

Pružná správa zakázek a optimalizační postupy výpočtu zohledňující časová okna umožňuji dispečerům optimálně koordinovat práci a zároveň zvyšovat efektivitu při snižování času a nákladů na dopravu.

Za účelem zjednodušení výměny informací dispečera s jednotlivými vozidly, je vhodné využít aplikaci  XTrack NAVI, která zajištuje elektronickou komunikaci mezi dispečerem a řidiči. Zařízení zobrazuje trasu, další zakázky a nabízí možnost záznamu stavu provedení zakázky včetně připojení případné poznámky a fotodokumentace.

XTrack systém představuje komplexní nástroj a proto při jeho využití máte možnost zdokumentovat celý proces realizace zakázky – od vzniku zakázky, přes přidělení a optimalizaci trasy až po ověření a vyúčtování dodávek pohonných hmot.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt