Zlepšete efektivitu nakládání s pohonnými hmotami ve vaší společnosti – optimalizujte řízení oběhu paliva a objednávek

Pokud potřebujete vyloučit možnost zneužívání pohonných hmot a zároveň chcete řídit jejich oběh, integrovaný řídicí systém pro nakládání s pohonnými hmotami splní tyto vaše nároky.

Díky komplementaritě jednotlivých XTrack řešení, získáte celkovou kontrolu nad pohonnými hmotami od okamžiku jejich dodávky do vaší vnitropodnikové stanice až po odčerpání těchto hmot jednotlivými vozidly nebo stroji. Integrovaný řídicí systém pro nakládání s pohonnými hmotami představuje také výborný nástroj pro dodavatele pohonných hmot.

Zintegrowana gospodarka paliowowa oraz terminal paliwowy i TankMonitor XTrack - ikona

INTEGROVANÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM XTRACK PRO NAKLÁDÁNÍ S POHONNÝMI HMOTAMI URČENÝ PRO PODNIKATELE

Námi nabízený systém je skvělým nástrojem pro podporu řízení nakládání s pohonnými hmotami ve vaší společnosti. Jestli pro výdej paliva využíváte vnitropodnikovou výdejní stanici,v takovém případě náš systém vám umožní sledovat oběh pohonných hmot od naplnění nádrže pro skladování pohonných hmot až po kontrolu spotřeby u jednotlivých vozidel nebo strojů.

Dozor nad přístupem k nádrži zajištuje palivový terminál XTrack. Pomocí modulu GPRS nebo Wi-Fi můžete v libovolném okamžiku omezit oprávnění jednotlivým zaměstnancům nebo zablokovat přístup k nádrži.

Veličiny týkající se pohonných hmot jsou zaznamenávané průběžně, a tak si může srovnat skutečnou spotřebu pohonných hmot a množství, které bylo natankováno.

Při použití XTrack systému bude pro vás mnohem jednodušší provést vyúčtování nebo rychle odhalit krádeže pohonných hmot, ale také vyloučíte vedení dosud nezbytné papírové administrativy.

XTRACK PRO DISTRIBUTORY POHONNÝCH HMOT

Hladina paliva v jednotlivých nádržích může být plynule kontrolována a řízena při použití palivového terminálu XTrack nebo TankMonitor. Aktuální umístění nádrže včetně zobrazení stavu, názvu, ID a umístění se zobrazuje na digitální mapě. Všechny informace o nádrži shromážděné na jednom místě vám výrazně pomohou při tvorbě plánu dodávek. Kromě toho, v případě, že hladina pohonných hmot v některé z nádrží bude příliš nízká, systém vás na to upozorní.

Pokud se osoby tankující pohonné hmoty do nádrže autorizují RFID kartou, lze nejen kontrolovat zaměstnance, ale také ověřit, zda zákazníci neporušují podmínky smlouvy, např. neprovádějí záměnu pohonných hmot. Do systému se můžete připojit přes počítač, mobil s OS Android nebo přes jiné zařízení připojené k internetu.

JINÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Flexibilita XTrack systému umožňuje navrhnout řešení pro firmy působící v různých odvětvích. Stejně tak palivový terminál a TankMonitor se výborně osvědčují v monitorování stavu hladiny různých jiných kapalin, jakými na příklad může být AdBlue, různá maziva, tekutá hnojiva, petrolej, použitý olej, vodný roztok močoviny a jiné chemické látky.
Pokud ovšem hledáte řešení, které umožnuje sledování stavu sypkých látek, seznamte se prosím s nabídkou XTrack BinMonitor.

Díky flexibilitě, znamenité kompatibilitě se všemi typy vozidel nebo strojů a značným možnostem jeho rozšíření o další přídavné moduly, lze systém XTrack přizpůsobit potřebám jakéhokoliv vozového parku. Zvolte vaše odvětví, abyste si vybrali perfektní řešení pro vaši firmu.

NAŠI KLIENTI

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt