Jak funguje GPS XTrack?

XTrack GPS modul představuje moderní nástroj, pomocí kterého lze v aktuálním čase sledovat a řídit vozidla a stroje ve vaší společnosti.  Poloha všech složek vozového parku se zobrazuje na digitální mapě, a pokud bude potřeba, můžete jej omezit na konkrétní zařízení.

Aktuální umístění vozidla, je určováno přijímačem pomocí signálu GPS. Na témže základě je rovněž vypočtena rychlost jízdy nebo stání. Získané údaje se zapisují do paměti XTrack zapisovače a průběžně se odesílají prostřednictvím GSM (GPRS) sítě na server, kde se shromažďují a zpracovávají.  Dítky tomu můžete nejen zobrazit všechny aktuální informace o konkrétním vozidle a

tak průběžně řídit jeho provoz, ale můžete také prohlížet archivní údaje a provádět krátkodobé a dlouhodobé analýzy.

Veškeré údaje získané z GPS XTrack jsou přístupné po přihlášení do systému. Zobrazování jednotlivých složek závisí na oprávněních, které jsou přidělena ke konkrétnímu uživateli. Pro zajištění maximálního pohodlí, shromážděné informace se zobrazují v podobě tabulek a v grafické podobě na digitální mapě.  Toto vám umožní získat kompletní představu o provozování vašeho vozového parku. Navíc díky GPS monitoringu a záznamu času jízdy nebo přestávek lze jednoduchým způsobem ověřit správnost údajů dle knihy jízd.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt