GPS monitoring vozového parku již není novinkou

– vyberte si takový, který vám poskytne řadu dalších výhod

Jste si jistí, že efektivně využíváte váš vozový park? Díky XTrack systému si můžete vždy zkontrolovat aktuální a minulou polohu vašich vozidel a strojů, a stejně tak i rychlost, provoz a zastávky, spotřebu pohonných hmot a celou řadu jiných zaznamenaných parametrů.

Předkládáme vám úplné řešení, které na základě důkladného GPS monitoringu, řízení spotřeby pohonných hmot a také širokému spektru analytických možností je vynikajícím nástrojem pro podporu řízení jakéhokoli vozového parku a strojů.

XTrack systém – všechny informace o vozovém parku nashromážděné na jednom místě.

Monitoring GPS i kontrola XTrack - ikona

GPS MONITORING – LOKALIZACE VOZIDLA NA MAPĚ

GPS (Global Positioning System) – znamená globální polohovací systém, který spravuje ministerstvo obrany USA. Pokrývá celou zeměkouli a v souladu s politikou Spojených států je poskytován zdarma.

Hlavním úkolem je poskytovat uživateli informace o jeho poloze a navigovat jej v terénu.  Abyste mohli toto využívat, musíte mít přijímač signálu GPS. Tento přístroj představuje součást systému XTrack.

JAK FUNGUJE GPS XTRACK?

XTrack systém přesně zaznamenává GPS vozidla a stroje. Údaje se zapisují v určitých časových intervalech nebo co určitý počet metrů – dle libovolného nastavení. K záznamu pozice vozidla se používá přijímač signálu GPS, který se nachází v XTrack zapisovači. Přijaté údaje jsou zanesené v systému a můžete si je zobrazit na digitální mapě nebo je důkladně analyzovat.
Pomocí  XTrack systému budete mít nejen přehled o tom, kde se nacházejí vaše vozidla a stroje, ale také máte možnost sledovat chování řidičů v minulosti. Nashromážděné údaje vám umožní efektivně řídit vozový park a vhodně reagovat na vzniklé nesrovnalosti.

Monitoring GPS XTrack dzięki rejestratorowi GPS pozwala wyświetlić aktualną pozycję pojazdu na mapie.

XTRACK SYSTÉM – JE VÍCE NEŽ POUHÉ GPS

Díky modulární struktuře, flexibilitě a vynikající kompatibilitě s doplňkovými systémy, představuje XTrack komplexní IT platformu, kterou lze přizpůsobit potřebám konkrétní společnosti.  Moduly lze implementovat společně s nárůstem poptávky a rozvojem vaší společnosti.  Integrovaná platforma XTrack podporuje oblast plánování, záznam a kontrolu provedených úkolů, a zároveň můžete řídit zakázky přímo na mapě, tvořit harmonogramy včetně vytváření neomezených sestav. To vše vám systém XTrack nabízí, díky uplatnění následujících řešení:

Systémy pro palubní záznam dat

XTrack zapisovač kromě sběru dat z přijímače signálu GPS také shromažďuje údaje ohledně výkonnostních parametrů  povozku a nadstavby. Tyto údaje jsou nejčastěji získávané připojením zapisovače k sběrnici CAN, a to buď z dodatečně namontovaných doplňkových senzorů, např. palivová sonda nebo elektrické senzory, ale také palubního vážního systému nebo dalších měřicích zařízení.

Pokładowe systemy rejestracji danych, monitoring pracy pojazdu, rejestracja parametrów pracy zabudowy XTrack - ikona
Zintegrowana gospodarka paliowowa oraz terminal paliwowy i TankMonitor XTrack - ikona

Integrovaný řídicí systém pro nakládání s pohonnými hmotami

Dáme vám možnost plně řídit nakládání s pohonnými hmotami u vás v podniku. Použití palivového terminálu XTrack u vnitropodnikové výdejní stanice vám zajistí kontrolu nad výdejem pohonných hmot.
Pokud budete získávat souběžně údaje z vozidel o skutečné spotřebě pohonných hmot, budete schopni udržet uzavřený oběh pohonných hmot ve vaší společnosti a zabezpečit se před jejich případným zneužívání.

Optimalizace a plánovaní jako klíčové složky pro ovlivnění efektivity celé firmy

XTrack systém je nezastupitelným nástrojem pro podporu plánování a optimalizaci obchodních procesů, a to ať už v dlouhodobém a strategickém měřítku nebo krátkodobém a provozním. S ohledem na prakticky neomezené možnosti konfigurace můžete v programu XTrack mapovat organizační struktury nebo probíhající procesy.
Poté co spolu s vyhodnocováním významného množství údajů uložených v archivu tohoto systému využijete podporu v podobě digitálních map, získáte nástroj, s nímž zvýšíte efektivitu vaši firmy.

Optymalizacja tras i planowanie tras, trasówki, wyznaczanie tras, planowanie zadań, oprogramowanie dyspozytorskie XTrack - ikona
Identyfikacja RFID obiektów w terenie i inwentaryzacja - ikona

Identifikace a řízení majetku v terénu

Pokud chcete mít přehled o vašich objektech v terénu a zároveň je řídit, právě systém identifikace majetku  XTrack je řešení, které splní vaše očekávání. Díky užitečnému procesu inventarizace majetku všechny vaše objekty získají jedinečné kódy včetně podrobného popisu a jejich poloha se zobrazí na digitální mapě. Od tohoto okamžiku můžete efektivně spravovat svůj majetek, přiřazovat jej k různým zákazníkům a kontrolovat jejich oběh.
Na základě širokého spektra analytických možností si můžete vytvářet libovolné sestavy a výkazy s údaji obsaženými v systému. Se systémem XTrack lze také mnohem jednodušeji vytvářet požadovanou dokumentaci nebo provést přesné vyúčtování.

Obousměrná komunikace mezi dispečerem a řidiči

Palubní terminál XTrack Navi umožňuje elektronickou komunikaci v aktuálním čase mezi řidičem a dispečerem. V okamžiku, když dispečer naplánuje trasu a vyhotoví pokyny s úkoly pro řidiče, jsou tyto informace odeslány do terminálu, který je v kabině vozidla. Status provedených úkolů se označuje ručně nebo automaticky v terminálu a je průběžně přenášen k dispečerovi, který navíc může změnit trasu v průběhu dne a odeslat ji řidiči.

Dwukierunkowa automatyczna komunikacja dyspozytora z kierowcami, wsparcie pracy dyspozytora, weryfikacja przydzielonych zadań XTrack - ikona
Mapy, warstwy i mapy własne, zarządzanie lokalizacjami XTrack - ikona

Mapové zdroje a správa vlastních lokalit

Systém disponuje rozsáhlým mapovým modulem, který umožňuje vizualizovat informace zadané do tohoto programu. Celek je založen na přesných digitálních mapách a dále vám toto řešení umožní stahovat a vytvářet vaše vlastní mapy, jako jsou například mapy místní infrastruktury, zemědělské půdy nebo prostě jen vytvářet mapy na základě leteckých snímků nebo satelitu. Mimo to, můžete zadat nebo naimportovat do systému lokality, které mají zásadní význam pro vaši společnost – polohu zákazníka, dodavatele, místní infrastrukturu, lokace realizace zakázek aj.

Sestavy a analýzy dat

Rozsáhlé analytické možnosti XTrack systému umožňují libovolně kombinovat v systému uložené údaje a na jejich základě vytvářet sestavy.   Díky této funkci se vám skutečně podaří zrušit zbytečnou administrativu ve firmě a ušetříte tím také spousty času. Údaje mohou být prezentovány různým způsobem tj. v grafech, kontingenčních tabulkách, souhrnech a podmíněném formátování. Veškeré vygenerované sestavy lze jednoduchým způsobem exportovat do souborů MS Excel nebo PDF a opatřit vlastním záhlavím a zápatím.

Szczegółowe analizy i raporty z danych zawartych w systemie XTrack - ikona
Rozwiązania XTrack dla producentów zabudów specjalistycznych OEM - ikona

Řešení navržená přímo pro výrobce speciálních vozidel – OEM

Flexibilita systému XTrack umožnuje, aby byl nainstalován téměř v jakémkoliv vozidle nebo stroji. Tato zřejmá výhoda znamená, že naše řešení stále více a více oceňují výrobci speciálních vozidel, např. komunálních nebo hasičských vozidel,  a často se stává, že zahrnou námi vyráběná zařízení  do  výbavy  těchto vozidel.

Zjistěte, co můžete získat díky XTrack OEM.

Díky flexibilitě, znamenité kompatibilitě se všemi typy vozidel nebo strojů a značným možnostem jeho rozšíření o další přídavné moduly, lze systém XTrack přizpůsobit potřebám jakéhokoliv vozového parku. Zvolte vaše odvětví, abyste si vybrali perfektní řešení pro vaši firmu.

NAŠI KLIENTI

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt