Součástí XTrack systému je rozsáhlý mapový modul, ve kterém si můžete vizualizovat do systému zadávané údaje. Celek je založen na přesných digitálních mapách, které obsahují detailní plány pozemních komunikací ve všech městech včetně zohlednění platných omezení týkajících se provozu na silnicích, nosnosti, šířky a výšky nadjezdů nebo směru jízdy. Tento systém nabízí k využití celou řadu různých mapových podkladů, jakými mohou být:

  • mapy Emapa,
  • OpenStreetMap,
  • mapy Yandex,
  • Vaše vlastní mapy, které mohou být importovány z různých zdrojů, a to jak digitálních (fotky, soubory) nebo rovnou z „papíru“ (oskenované záznamy, terénní dokumentace), které fungují jako standartní Příkladně se může jednat o mapy kanalizační infrastruktury, zemědělské půdy a letiště.

Pro přesné znázornění prostředí, ve kterém působí vaše společnost, je dokonce možné rozšířit mapové data o vlastní vrstvy (GIS) a objekty.  Takových vrstev je možné přidat velké množství a lze je zobrazovat jednotlivě nebo několik najednou.

Přidání takovéto vrstvy je velice snadné – díky volbě kreslení mnohoúhelníků můžete na mapu přidat libovolné tvary, které kopírují oblasti působení vaši společnosti, mapy dosahu jednotlivých poboček, oblasti působení konkurence, místa bydliště zaměstnanců, počet zákazníků nebo výši obratu v jednotlivých oblastech, kupní sílu obyvatelstva nebo jiná kritéria pro vytvoření modelu působnosti vaši společnosti. Číselné hodnoty přiřazené k jednotlivým oblastem lze označit barevnou výplní a tučným okrajem, a tak na příklad vztah mezi hustotou zalidnění a výši tržeb uvidíte na první pohled.

Každou zadanou oblast si můžete libovolně pojmenovat, a veškeré činnosti, které se budou realizovat v tomto předem označeném rádiu, se budou přiřazovat k takto pojmenované oblasti.

Podział mapy cyfrowej na rejony, własne mapy w systemie monitoringu GPS pojazdów i maszyn XTrack
Nanoszenie własnych obszarów na mapę cyfrową, własne mapy w systemie monitoringu GPS pojazdów i maszyn XTrack

V XTrack systému si můžete také vytvořit vlastní trasy včetně vymezení „tunelů“ –  oblastí, ve kterých by se mělo vozidlo pohybovat. Pokud se vozidlo ocitne mimo tuto oblast, sytém automaticky odesílá zprávu o nestandartním chování řidiče.

Správně zadaná a nakonfigurovaná data zautomatizují ve fázi plánování a optimalizace přidělování zakázek k příslušným zdrojům.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt