Software XTrack obsahuje také modul pokročilé správy lokalit, který umožňuje identifikaci a inventarizaci všech bodů souvisejících s působením vaší společnosti.

Jednotlivé lokality můžete zadat ručně nebo je importovat z externích souborů. Pokud máte databázi objektů nebo zákazníků v jiném systému např. ERP, FK (CDN Optima, Symfonia Forte aj.), lze ji do vašeho  XTracku importovat ze souborů MS Excel, MS Access, textové databáze, datových zdrojů ODBC.

Seznam importovaných lokalit může příkladně obsahovat údaje o dodavatelích, odběratelích, skladech, zákaznících, objektech (např. nádobách, nádržích, WC kabinkách), místa, kam řidič nesmí zajíždět, tj. lokality konkurence aj. Tyto importované informace lze také modifikovat a opravovat.

Rovněž existuje možnost tvoření lokalit z dat archivních událostí GPS, např. pokud potřebujete označit bod jako vlastní lokalitu v terénu a přitom nemáte adresu. V takovém případě, v tomto místě, kde se nachází bod průjezdu, zastávky, spuštění senzoru můžete vytvořit vlastní lokalitu.

Po importu dat se na mapě přehledným způsobem zobrazí všechny objekty z databáze, takže si můžete vizualizovat umístění adres a souřadnic, které jste právě do systému zadali. Dále, pokud vyberete konkrétní polohu včetně aktuální pozice vozidla, můžete ji zpřístupnit na externích mapách, jakými jsou Google Maps, a pro zpřehlednění orientace lze použít možnost Street View nebo zobrazení přes satelit.

Systém XTrack vám také umožní provádět automatické geokódování adres, tj. určení adresy na základě dostupných zeměpisných souřadnic, což se hodí zejména při určování polohy na základě GPS.

Pro jednoduchou a přehlednou správu údajů a orientaci, máte možnost si označit libovolnou ikonou barvou  – podle kategorie, kterou ji sami přiřadíte. Zadané lokality můžete také spojovat do skupin např. zákazníci, RIPOK, operátoři, dodavatelé, firemní odběratel, soukromý odběratel. Pokud budete chtít, zobrazíte si na mapě pouze příslušnou skupinu.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt