Zlepšete efektivitu rozhodovacích procesů

– vizualizujte působení vaší společnosti na personalizované mapě

Přesné znázornění specifických vlastností vaší společnosti na mapě, podpoří strategické plánování a umožní lépe znázornit vaše území působnosti. Provedení intuitivní vizualizace vámi zaznamenaných objektů na digitální mapě a prezentace aktuálních a archivovaných údajů představuje vynikající podpůrný nástroj pro analýzy a rozhodování. XTrack představuje pro vás možnost směřující k lepší kontrole nákladů spojených s realizací zakázek a optimalizaci logistických procesů.

S námi se budete rozhodovat snadněji a lépe!

Mapy, warstwy i mapy własne, zarządzanie lokalizacjami XTrack - ikona
System XTrack pozwala na tworzenie warstw własnych na mapach, np. mapa sieci wod-kan, mapa infrastruktury itp.

VLASTNÍ MAPY

Systém XTrack používá velmi přesné digitální mapy, které navíc obsahují informace jako nosnost, směr jízdy, výšku nadjezdů, rychlostní limity. Vaše stávající mapy si můžete rozšířit o vlastní prvky, kterými mohou být např. infrastruktura, sítě, budovy aj. Dále se nabízí možnost vytvářet mnohoúhelníky a používaní číselných hodnot přímo na mapových vrstvách, abyste dokonale vizualizovali oblasti svého působení a jejich specifičnosti.

Jako pomoc při zavádění nových dat do systému, lze využít možnost importovat podklady pro vytváření map, a to jak digitální soubory (např. fotografie), tak i naskenované dokumenty.

ŘÍZENÍ A KONTROLA LOKALIT

Kromě vlastních map a označování lokalit je možné také importovat konkrétní lokality související s působením společnosti. Tyto body lze přidat ručně, stáhnout z externího souboru (MS Excel, MS Access, textové databáze, datových zdrojů ODBC) nebo z jiných systémů (např. ERP, FK), na které je napojen váš XTrack.  Taktéž můžete přidat lokality na základě archivních událostí – stačí přidat konkrétní bod, který je zaevidovaný v systému nebo konkrétní zeměpisné souřadnice. Všechny zadané lokality se zobrazují na digitální mapě.

Díky flexibilitě, znamenité kompatibilitě se všemi typy vozidel nebo strojů a značným možnostem jeho rozšíření o další přídavné moduly, lze systém XTrack přizpůsobit potřebám jakéhokoliv vozového parku. Zvolte vaše odvětví, abyste si vybrali perfektní řešení pro vaši firmu.

NAŠI KLIENTI

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt