Inventarizujte vaše objekty v terénu

a zlepšete tak firemní logistiku

Pokud chcete spravovat vaše objekty v terénu tento XTrack systém pro identifikaci zásob představuje řešení, které splní vaše očekávání. Díky jednoduchému procesu inventarizace všechny vaše objekty

získají unikátní kódy s detailním označením a jejich umístění bude přesně zaznamenáno na digitální mapě. Od tohoto okamžiku můžete efektivně spravovat majetek, přiřazovat k objektům různé zákazníky a kontrolovat jejich oběh.

Rozsáhlá analytická kapacita tohoto software umožňuje na základě dostupných údajů vytvářet libovolné sestavy a výkazy. Se systémem XTrack snadno vytvoříte potřebnou dokumentaci nebo provedete přesné vyúčtování.

Identyfikacja RFID obiektów w terenie i inwentaryzacja - ikona
Identyfikacja RFID w systemie XTrack odbywa się przy pomocy kart i breloków

CO TO JE RFID IDENTIFIKACE A JAK SE POUŽÍVÁ

RFID technologie (radio-frequency identification) funguje na spojení rádiových vln a čteček, které umožňují jednoznačnou identifikaci osob a objektů, mezi které se mohou řadit kontejnery nebo nádoby na odpad, WC kabinky, přívěsy a návěsy nebo jiné druhy zařízení.

Každý RFID nosič (tag, přívěsek, karta, samolepka) obsahuje jedinečný alfanumerický kód, který se přiřadí k vybrané položce ihned poté, co je sejmut čtečkou. Navíc, pokud je čtečka vybavena GPS přijímačem RFID kód může být okamžitě přiřazen ke konkrétnímu místu.

Výhodou RFID nosičů je jejich odolnost vůči povětrnostním vlivům nebo jinému poškození.

INVENTARIZACE V TERÉNU

Speciální RFID čtečka, která je opatřena speciálním XTrack software, modulem GPRS a GPS umožní velice rychle provádět inventarizaci všech vašich objektů, i přes to, že se tyto objekty již mohou nacházet u vašich zákazníků. V tomto inventarizačním procesu je snímaný kód spojen s konkrétním objektem a díky GPS přijímači také s místem, ve kterém se nachází a proto budou souřadnice umístění vašeho majetku velmi přesné. Systém také umožňuje umístit na každém inventarizovaném zařízení velice praktické doplňkové fotografie a poznámky, např. popis příjezdu k objektu.

Terminal inwentaryzacyjny do przeprowadzania inwentaryzacji obiektów np. pojemników i kontenerów w terenie XTrack
Oprogramowanie XTrack pozwala zarządzać w terenie różnymi obiektami, np. pojemnikami na śmieci, kabinami WC, kontenerami na odpady itp.

SPRÁVA OBJEKTŮ V TERÉNU

Každý inventarizovaný objekt lze zobrazit na digitální mapě ve vašem XTrack systému. Tato vizualizace rozmístění majetku v terénu, Vám při jeho efektivní správě bude nápomocná. Spolu s informacemi o přesné lokalizaci majetku, ukládá tento systém také informace týkající se jeho přistavení nebo odběru – takže je Vám ihned známo, jak dlouho se již objekt nachází u konkrétního zákazníka.

Jakákoliv případná změna lokace majetku nebo souvisejících činností, např. realizace služby, bude okamžitě viditelná v systému, díky RFID technologii a ručním nebo na vozidlech namontovaným čtečkám. Díky tomu si také rychle ověříte status průběhu jednotlivých zakázek.

ČÁROVÉ KÓDY

V některých případech, jako třeba identifikace pytlů na odpad, může se selektivní použití tagů RFID ukázat jako příliš nákladné, zvláště když v průběhu realizování objednané služby jsou tyto tagy likvidovány společně s identifikovanou věcí. V takových situacích doporučujeme použít samolepicí etikety s čárovými kódy. Jejich jednotkové náklady jsou relativně nízké při vysoké odolnosti proti povětrnostním podmínkám. Navíc tyto etikety si sami můžete vytisknout tiskárnou určenou pro tisk etiket. Čárové kódy jsou snímány pomocí přenosné čtečky. Ke každému čárovému kódu lze přiřadit různé atributy, např. zákaznické údaje, lokalitu, druh odpadu (mokrý, suchý, kov, sklo, plast, papír, aj.), číselné označení konkrétního pytle atd.

Identyfikacja kodami kreskowymi worków na odpady XTrack

Díky flexibilitě, znamenité kompatibilitě se všemi typy vozidel nebo strojů a značným možnostem jeho rozšíření o další přídavné moduly, lze systém XTrack přizpůsobit potřebám jakéhokoliv vozového parku. Zvolte vaše odvětví, abyste si vybrali perfektní řešení pro vaši firmu.

NAŠI KLIENTI

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt