Na začátku směny se řidič naloguje jedinečným přihlašovacím jménem a heslem do palubního terminálu XTrack Navi. Ihned po přihlášení si stáhne příslušnou trasu a seznam zakázek ke svému vozidlu. Skutečnost o stažení trasy do terminálu je na dispečinku ihned zaznamenána do systému.

Pomocí zeměpisných souřadnic, zařízení naviguje řidiče po trase, kterou mu určil dispečer, přesně k místu, kde má být úkol splněn. Pokud je nutné provést zakázku na specifickém místě, lze jej opatřit doplňující poznámkou nebo fotkou. Tato skutečnost představuje nesmírnou výhodu, zvláště v rozlehlých místech, kde určení správného objektu může zbytečně dlouho trvat.

Pokud byl objekt ze zakázky již dříve katalogizován a má přiřazen RFID transpondér, řidič s pomocí mobilní čtečky přečte kód objektu. Když řidič splní úkol, vybere na terminálu ze seznamu dostupných zakázek, právě tu zakázku, kterou splnil a umístí RFID čtečku v dokovací stanici. Číslo RFID se automaticky stáhne do terminálu XTrack Navi a je přidáno k příslušné zakázce. V případě, že vozidlo je také vybaveno vážním systémem, pak je k příslušné zakázce zaznamenána váha nákladu.

Společně s provedením záznamu stavu zakázky, je řidiči umožněno připojit poznámku a fotodokumentaci. Toto je prospěšné zejména v případech, kdy nelze zrealizovat zakázku pro důvody, které nemohl zaměstnanec ovlivnit, např. pokud objekt nebyl zpřístupněn.

Údaje, které řidič zaznamenal, jsou přeposílané do databáze, a tak dispečer může průběžně kontrolovat stav realizace jednotlivých úkolů a zareagovat v případě situací, které to vyžadují.

Také díky GPS monitoringu je mu umožněno sledovat aktuální pozici vozidla na mapě a případně přiřadit řidiči další úkoly, nebo pokud je to potřeba, změnit trasu vozidla.

Použití elektronického komunikačního systému XTrack umožňuje velmi jednoduchou a přesnou výměnu informací mezi dispečerem a řidiči. Díky němu jsou eliminovány další kanály pro přenos příkazů, což výrazně zkracuje průběh realizace zakázek. Dispečer nemusí čekat na ukončení trasy vozidla, aby zjistil, zda byly provedeny všechny úkoly, protože systém automaticky přenáší všechny statusy zakázek do databáze. Kromě toho, jako další možnost se nabízí hlasový komunikační modul pro XTrack Navi. V tomto případě, řidič obdrží zařízení s mikrofonem a reproduktorem a volbou hlasového spojení.

Terminal XTrack Navi se skvěle osvědčuje při realizaci libovolných úkolů, bez ohledu na to, zda se jedná o služby zásobování vodou nebo odvoz odpadních vod, přistavení kontejneru, vyzvednutí WC kabinky nebo balíků kurýrem.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt