Ušetřete čas na reportingu  – vytvořte si vlastní šablony pro reportingové sestavy

Myslíte si, že ruční záznam dat o provozu vašich vozidel vás stojí příliš mnoho času?

XTrack systém vám ho pomůže zkrátit. Všechna v systému zaznamenaná data jsou předávána do softwaru XTrack, kde se následně ukládají. Toto vám zajistí neustálý přístup k získaným údajům – dokonce i archivním.

Pokročilé konfigurační nástroje umožňují libovolně kombinovat získaná data, takže tento systém představuje nezastupitelný analytický nástroj.  Umožní vám vytvořit přesně takové sestavy, jaké potřebujete, aniž byste museli ručně zaznamenávat data z písemných podkladů. Data mohou být prezentovány ve formě kontingenčních tabulek nebo grafů a stejně tak lze je vizualizovat na digitálních mapách.  Abychom vám přiblížili, jak systém funguje, níže uvádíme několik příkladných sestav, které používají naši zákazníci:

Szczegółowe analizy i raporty z danych zawartych w systemie XTrack - ikona

KRÁTKÁ SESTAVA O PROVOZU VOZIDLA

Zobrazuje způsob, jak bylo vozidlo na uvedené trase používáno a čas jednotlivých aktivit, které provádělo. Umožňuje zpětně zobrazit způsob využití vozidla nebo stroje.

MĚSÍČNÍ SESTAVA O PROVOZU VOZIDLA

Tento přehled znázorňuje měsíční sestavu o provozu vozidla určeného k čištění kanalizace. V tabulce jsou uvedené údaje o ujetých kilometrech, času jednotlivých jízd, stání vozidla a o době chodu čerpadla. Údaje také jsou znázorněné v grafech.

SESTAVA KNIHA JÍZD

Lze jej vyhotovit pro každé vozidlo a ukazuje, jakým způsobem bylo používané jednotlivými zaměstnanci.

Sestava ukazuje pracovní dobu jednotlivých zaměstnanců, kteří využívali vozidlo, čas ve kterém bylo vozidlo v provozu a kolik bylo najeto. Dále sestava zahrnuje informaci, kolik každý zaměstnanec spotřeboval pohonných hmot, tedy rychle zjistíte případné krádeže pohonných hmot a budete moci identifikovat strůjce.

SESTAVA O PROVOZU ZAŘÍZENÍ

Tato sestava byla připravena pro Obecní správu vodovodů a kanalizací. Uvedené údaje zahrnují profil provozu vozidla a spotřeby pohonných hmot. V sestavě byly vyznačené ztráty pohonných hmot pro konkrétní vozidlo včetně údajů o celkovém množství upuštěných pohonných hmot.

GRAFY ZNÁZORŇUJÍCÍ PROVOZ VOZIDLA V ČASE

V uvedeném příkladu jsme vyhotovili sestavu pro kanalizační vozidlo. Grafickým způsobem je znázorněna narůstající cyklická hmotnost vozidla, provoz sacího a pístového čerpadla včetně spotřeby PHM a také graf teploty motoru a rychlosti jeho otáček.

TANKOVACÍ SESTAVA

Tankovací sestava se nejvíce osvědčuje u firem, které mají vnitropodnikové výdejní čerpací stanice. Eviduje záznamy o množství spotřebovaného paliva pro jednotlivá vozidla, stroje a také řidiče – vše je rozděleno podle tankování a zároveň podle celkového množství natankovaných pohonných hmot. Pomocí přidělených norem pro  spotřebu, které jsme zavedli do tohoto systému, snadno zjistíte   nadměrnou spotřebu pohonných hmot u jednotlivých  vozidel.

Sestava také znázorňuje každé jednotlivé množství načerpaných pohonných hmot do nádrže.

VÁŽNÍ SESTAVA

Umožňuje velice jednoduše označit zákazníky, kteří přetěžují nádoby (označeno červenou barvou) a zákazníky, od kterých svoz odpadu je pod hranicí rentability (označeno žlutou barvou). Rentabilita je vypočtena na základě hodnot, které si sami do systému zadáte – náklady na provoz popelářského vozu/h, náklady na 1 km jízdy popelářského vozu a náklady za skládku odpadu.

SESTAVA O PRACOVNÍM NASAZENÍ ŘIDIČE ZA ZVOLENÉ OBDOBÍ

Tato sestava je mimořádně užitečná zejména v obchodních společnostech, kde řidiči po celou pracovní dobu mají přístup k vozidlům.

Znázorňuje sestavu pracovního nasazení řidičů za zvolené časové období. Řidiči měli k dispozici služební vozidla také pro soukromou potřebu. Služební jízdy patřily do režimu 0, ale soukromé do 1. Dále jsou v sestavě zahrnuté limity ujetých kilometrů. Žlutě jsme označili max. 10% překročení limitu, kdežto oranžově jsou označené případy, které překročily limit o více než 10%.

VYÚČTOVÁNÍ ŘIDIČE

Sestava umožňuje jednoduchým a zřetelným způsobem provést vyúčtování za provedené úkoly. Tuto sestavu můžete přidat k měsíčnímu vyúčtování řidiče.

GRAFY A SESTAVY ZNÁZORŇUJÍCÍ HMOTNOST SVÁŽENÉHO ODPADU KONKRÉTNÍM VOZIDLEM

Sestava, kterou používají společnosti, které svážejí odpad.  Znázorňuje hmotnost sváženého odpadu rozdělenou podle jednotlivých lokalit, objemu nádob, nakládek a vykládek. Slouží k provádění celkové kontroly a řízení množství sváženého odpadu a zabraňuje přetěžování vozidel.

VAŠE SESTAVA

Jak jste si jistě všimli, systém XTrack vám umožní provádět přesné analýzy, které zahrnují nejen využití vašeho celkového majetku, ale také konkrétního vozidla nebo stroje. Jaký druh sestav by vyhovoval vašemu odvětví nejlépe? Spojte se s námi, abychom vám připravili nejvhodnější reportingové sestavy.

Díky flexibilitě, znamenité kompatibilitě se všemi typy vozidel nebo strojů a značným možnostem jeho rozšíření o další přídavné moduly, lze systém XTrack přizpůsobit potřebám jakéhokoliv vozového parku. Zvolte vaše odvětví, abyste si vybrali perfektní řešení pro vaši firmu.

NAŠI KLIENTI

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt