System XTrack świetnie sprawdza się w przypadku pojazdów z zabudową specjalistyczną. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego zestawu czujników bądź informacjom z magistrali CAN, rejestrator może pobierać i gromadzić dane dotyczące pracy zabudowy.

Pobierane parametry są specyficzne dla każdego pojazdu i zależne od jego przeznaczenia. Najczęściej pozyskiwane są następujące dane:

  • ilość motogodzin / czas pracy zabudowy,
  • ilość cykli pracy,
  • czas pracy poszczególnych urządzeń zabudowy, np. przystawki hydraulicznej, pompy, zasypu, kompresora itp.,
  • informacje o otwarciu przestrzeni ładunkowej bądź, w przypadku śmieciarek, o otwarciu odwłoka,
  • uruchomienie wszelkich włączników elektrycznych,
  • informacje o pracy mechanizmów załadunkowych i włączeniu dodatkowych napędów na zabudowie,
  • informacje o temperaturze i wilgotności.

Szczegółowe przedstawienie rodzaju pobieranych parametrów w zależności od typu pojazdu zostało zawarte w opisach poszczególnych branż.

Dzięki rejestrowaniu danych dotyczących czasu pracy poszczególnych urządzeń możesz znacznie obniżyć koszty wynikające z konieczności wykonywania okresowych serwisów i wyeliminować niepotrzebne przestoje. Ponadto łatwiej zidentyfikujesz błędy w obsłudze sprzętu bądź przyczyny ewentualnych usterek, np. przeciążenia siłowników, pracę niezgodną z przeznaczeniem lub w niewłaściwych warunkach. System zawiera również mechanizmy ostrzegania – powiadomi Cię w przypadku ewentualnego zagrożenia wystąpienia usterki.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt