Wszystkie zinwentaryzowane zasoby mają przypisany unikalny kod RFID oraz współrzędne geograficzne i wraz notatkami są dostępne w systemie XTrack. Lokalizacje poszczególnych obiektów mogą ulegać zmianie. Ich identyfikacja pozwala zwizualizować, gdzie się aktualnie znajdują i sprawnie nimi zarządzać. Dodatkowo wraz z informacją o obiekcie system przechowuje takie dane, jak data jego wydania czy podstawienia dzięki czemu widać jak długo znajduje się u konkretnego Klienta. Ponadto każde wykonanie usługi potwierdzone jest sczytaniem kodu RFID z danego zasobu przy pomocy przenośnego bezprzewodowego bądź automatycznego czytnika zamontowanego na pojeździe, co pozwala na szybką weryfikację statusu poszczególnych zleceń. Wraz z odczytem RFID do systemu pobierane są również aktualne współrzędne geograficzne danego obiektu.

Znacznie ułatwi Ci to przyszłe planowanie serwisów, czy odbiorów oraz dokonywanie dokładanych zestawień i rozliczeń dla poszczególnych Klientów. Stosowanie elektronicznych potwierdzeń wykonania zlecenia umożliwia również szybką i sprawną obsługę reklamacji.

Swoje pojazdy możesz również doposażyć w pokładowe systemy rejestracji danych. Dzięki temu możesz, m.in. automatycznie otrzymywać potwierdzenie wykonania serwisu, np. wypompowania i umycia kabiny WC czy też ważyć masę odbieranych odpadów i rozliczać z niej Klientów.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt