Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie wykorzystujesz wewnątrzzakładowe stacje wydawcze z pewnością zależy Ci na bezpieczeństwie paliwa i wyeliminowaniu nadużyć z nim związanych.
Zintegrowana gospodarka paliwowa to innowacyjne rozwiązanie, które pozwoli Ci na kontrolę obiegu paliwa w całym przedsiębiorstwie. W połączeniu z monitoringiem i kontrolą pozwala śledzić cały proces zużycia paliwa – od momentu tankowania poprzez sposób eksploatacji pojazdu czy maszyny.
Dzięki kompleksowemu systemowi kontroli wydań paliwa XTrack z modułem GPS oraz terminalem paliwowym uszczelnisz gospodarkę paliwową w Twojej firmie – usprawnisz proces wydawania paliwa, kontrolę kierowców i pojazdów oraz uprosisz rozliczenia.

Schemat kontroli obiegu paliwa wewnątrz przedsiębiorstwa

Schemat przedstawiający działanie systemu kontroli paliwa dla firm /przedsiębiorstw

Kontrola paliwa przez system XTrack rozpoczyna się już na etapie dostawy do zbiornika/cysterny. Sondy zamontowane na urządzeniu do dozowania rejestrują na bieżąco poziom paliwa. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system automatycznie wyśle alarm do Administratora.

Kolejnym etapem jest najbardziej newralgiczny moment obiegu paliwa, czyli tankowanie pojazdu/maszyny. Do uruchomienia pompy konieczne jest wykonanie standardowo dwustopniowej autoryzacji na terminalu paliwowym XTrack, polegającej na zidentyfikowaniu w oparciu o karty RFID pojazdu oraz osoby pobierającej paliwo. W czasie tankowania system rejestruje, m.in.  takie informacje jak:

  • po stronie zbiornika – ile paliwa zostało wydane oraz jaki jest jego stan po wydaniu,
  • po stronie pojazdu czy maszyny – jaka ilość paliwa faktycznie trafiła do baku.

Dzięki odpowiednim przetwornikom i algorytmom system GPS XTrack zapewnia dobre wyniki pomiaru ilości paliwa w zbiornikach pojazdów i maszyn, nawet przy podłączeniu urządzeń do standardowej instalacji mierzącej poziom paliwa, tzw. „pływaka”.

Powiązanie wydanego paliwa z konkretnym autem i kierowcą pozwala na wykonywanie dokładnych rozliczeń w obrębie przedsiębiorstwa oraz szybką identyfikację osób dokonujących nadużyć.

Niewątpliwą korzyścią jest również wyeliminowanie konieczności prowadzenia papierowej ewidencji ponieważ w każdym momencie można wygenerować odpowiednie zestawienie z oprogramowania XTrack. Przykładowo w prosty sposób można pozyskać informacje jaka sumaryczna ilość paliwa została wydana danemu kierowcy w danym okresie czasu:

Kontrola paliwa w firmie - zestawienie zbiorcze gospodarki paliwowej w przedsiębiorstwie w danym okresie czasu z możliwością filtrowania, sortowania i sumowania

Terminal paliwowy rejestruje wszystkie informacje z urządzenia do dozowania paliwa i wysyła je za pomocą GPRS lub WiFi, dzięki czemu Administrator ma stały dostęp do aktualnych danych. Jeżeli zajdzie taka konieczność może on zdalnie zmienić uprawnienia przypisane do poszczególnych pracowników lub zablokować możliwość wydawania paliwa.

System XTrack umożliwia również generowanie raportów porównawczych, zestawiających informacje uzyskane z pomiarów wewnątrz systemu z danymi z zewnętrznych źródeł np. DKV czy Shell. Ponadto można tworzyć dowolne zestawienia z danych zgromadzonych w systemie i eksportować je do MS Excel czy PDF.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt