Lotnisko imienia Lecha Wałęsy – Gdańsk Rębiechowo

Lotnisko Gdańsk logo

Z końcem października 2015 roku zakończyło się realizowane w wraz z firmą IP Connect wdrożenie i upgrade systemu monitoringu pojazdów na Lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku Rębiechowie.

W ramach realizacji P.P.U. OMEGA sp. z o.o. dostarczyła i zamontowała 35 rejestratorów GPS wyposażonych w modem GPRS. Urządzenia zostały zainstalowane m.in. na pojazdach osobowych i ciężarowych obsługi lotniska, pojeździe Dyżurnego Ruchu oraz pojazdach „Follow me”, pojazdach dowodzenia, gaśniczych, karetce lotniskowej, ładowarce i ciągnikach. Łącznie dostarczyliśmy sprzęt do pojazdów pracujących w następujących działach:

  • Służba Ochrony Lotniska,
  • Dział Eksploatacji – zimowe i letnie utrzymanie nawierzchni lotniskowych oraz wyspecjalizowane pojazdy do badania stanu i szorstkości nawierzchni,
  • Dział Operacyjny,
  • Zakładowa Lotniskowa Straż Pożarna,
  • Dział Techniczny i Cargo (Energetyka i Cargo).

Poza lokalizacją GPS system rejestruje również poziom paliwa w zbiornikach oraz gromadzi informacje o trybach pracy silnika. Wszystkie zarejestrowane dane dostępne są do wglądu oraz analizy w oprogramowaniu analitycznym XTrack Analizer.
Pobrane dane i ich analiza służą do kontroli, zarządzania i weryfikacji pracy służb Portu Lotniczego oraz wykonywanych zadań. Oprogramowanie pracuje obecnie na 4 stanowiskach komputerowych – system został rozbudowany o algorytmy pozwalające weryfikować poprawność wypełniania specyficznych dla portu lotniczego procedur:

  • przegląd drogi startowej,
  • przegląd ogrodzeń i instalacji elektrycznych (oświetlenia drogi startowej),
  • okresowej kontroli strategicznych punktów lotniska przez SOL (np. radarów).

Ponadto w ramach umowy P.P.U. OMEGA Sp. z o.o. wdrożyła serwer mapowy E-Mapa posiadający szczegółowe plany wszystkich miast w Polsce oraz rozszerzyła dane mapowe o kolejne warstwy specyficzne dla lotniska takie jak: budynki, drogi wewnętrzne, droga startowa, infrastruktura teleelektryczna, ogrodzenia i inne. Dodatkowo zainstalowany został również podkład mapowy OpenStreetMap.

Warstwa własna na mapie cyfrowej lotniska w Gdańsku

Mając na uwadze specyfikację pracy lotniska, szkolenia z obsługi systemu XTrack zostały tak zaplanowane, aby nie zaburzyć ciągłości i płynności pracy Portu Lotniczego. Trwały łącznie 4 dni.

W ramach wdrożenia sprzęt dostarczony na Lotnisko im. Lecha Wałęsy w Gdańsku został objęty 36-miesięczną gwarancją oraz całodobową opieką serwisową.

To nie pierwsze wdrożenie systemu monitoringu GPS XTrack na Lotnisku w Gdańsku Rębiechowie. Pierwsze miało miejsce w 2005 roku i objęło 14 pojazdów.

Referencje Port Lotniczy Gdańsk - wdrożenie monitoringu GPS XTrack, oras systemu optymalizacji zadań OptiTrax

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt