BoriM

BoriM Logo

Firma BoriM Sp. z o.o. zajmuje się koncesjonowaną sprzedażą i dystrybucją paliw płynnych. W celu podniesienia efektywności działalności i satysfakcji swoich klientów wdrożyła system zintegrowanej gospodarki paliwowej XTrack. Jednym z zadań zaimplementowanego systemu jest monitorowanie drogi paliwa od załadunku na naftobazie, poprzez trasę przejazdu, kończąc na rozładunku do zbiornika klienta. Dzięki monitoringowi XTrack firma BoriM uzyskała możliwość lepszej kontroli i weryfikacji stanu cystern oraz pracy kierowców.

Terminal paliwowy XTrack w BoriM

Zastosowanie terminali paliwowych XTrack, pozwala na stałą kontrolę poziomu paliw w zbiornikach klientów. Umożliwia to wykrywanie kradzieży paliwa, dolewania innych substancji oraz ułatwia planowanie dostaw.  Klient nie musi martwić się o stan paliwa w zbiorniku – w przypadku, gdy jego  poziom osiągnie odpowiednio niską wartość zamówienie nowej dostawy może być automatycznie wysyłane.

Dodatkowo klienci firmy BoriM uzyskali nowe narzędzie do zarządzania wydatkowaniem paliw. Terminal XTrack rejestruje datę, godzinę, ilość wydanego paliwa, osobę tankującą i pojazd przy każdym tankowaniu. System nie wydaje paliwa bez autoryzacji użytkownika / pojazdu przy pomocy kart RFID – zabezpiecza przed nierejestrowanym pobraniem.

Przy zastosowaniu monitoringu XTrack GPS w pojazdach klientów, system wychwytuje rozbieżności w ilości paliwa pobranej ze zbiornika z ilością jaka została wlana do baku pojazdu. Pozwala to na wyeliminowanie nieuczciwych praktyk, takich jak na przykład tankowanie części paliwa do kanistra. System XTrack zapewnia pełny nadzór i kontrolę wydawania paliwa, w praktyce wyklucza to konieczność zatrudniania dodatkowego pracownika do obsługi tankowań ze zbiornika.

Skontaktuj się z nami

Not readable? Change text. captcha txt